Ajankohtaista

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen tiettyihin etuuksiin liittyvistä indeksikorotusten jäädyttämisestä sekä lapsilisien tilanteesta

Julkaistu 26.09.2023

Asia: VN/20785/2023 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin jaelinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärienindeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekälapsilisälain 7 §:n muuttamisesta Lapsiperheiden Etujärjestö ry näkee, että suunniteltu eräiden etuuksien...

Juhannusterveiset Lapen hallitukselta!

Julkaistu 23.06.2023

Hallituksen täytyy varmistaa, että lapsiperheistä todellakin välitetään Lapsiperheiden Etujärjestö ry haluaa kiittää uutta hallitusta lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävistä tavoitteista kuten verovähennys perheille, lapsilisän parantaminen alle kolmevuotiaiden kohdalla sekä monilapsisten perheiden lapsilisien korotukset. Uuden...