Lapsiperheitä kuormittavien leikkausten sijaan alkoholiverotuksen kiristys

Kannanotto minihallitusneuvotteluihin 16.6.2014:


Lapsiperheiden Etujärjestö ry toivoo, että hallituksen minihallitusneuvotteluissa arvioidaan uudelleen lapsiperheiden taloutta ja arkea kuormittavat päätökset, joista päällimmäisenä ovat kotihoidon tuen pakkojako ja lapsilisien leikkaaminen.

Ovatko lapsiin ja perheisiin kohdistuvat säästöt todellisia säästöjä? Ovatko ne kaikilta kanteilta katsottuina kestäviä, viisaita ja oikeudenmukaisia?Kotihoidon tuen jakaminen vanhempien kesken aiheuttaa kunnille ja valtiolle lisää menoja päivähoidon tarpeen lisääntymisen myötä. Optimistisenkin laskelman mukaan kotihoidon tuen jakamisesta aiheutuu jopa 150 miljoonan euron kulut yhteiskunnalle. Lapsilisien leikkauspaine poistuisi jo pelkästään luopumalla tästä kalliista uudistuksesta, jota pienten lasten vanhemmat eivät halua.

Lapsiperheitä kuormittavien leikkausten sijaan ehdotamme alkoholiverotuksen kiristämistä. Korottamalla alkoholiverotusta, kuten oli aikaisemmin suunniteltu, verotuloja saisi noin 60 miljoonaa euroa lisää. Samalla ehkäistäisiin alkoholin aiheuttamia haittavaikutuksia ja niistä syntyviä kustannuksia.

Lisäksi Lapsiperheiden Etujärjestö ry vaatii, että kaikista lapsiin kohdistuvista lakiesityksistä tehdään lapsivaikutusten arviointi sekä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi kotihoidon tuen muutoksesta, jos pakkojaosta ei luovuta, tarkastellen erityisesti niitä perheitä, joissa toinen vanhemmista toimii lasten kotihoitajana (kotiäiti/koti­-isä).Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen puolesta

Roberta Fabritius
puheenjohtaja

Minna Mustonen
varapuheenjohtaja