Ruusut ja risut hallitusohjelman perhepolitiikalle

18.6.2015: Ruusut ja risut hallitusohjelman perhepolitiikalle - Kannanotto Suomen hallituksen hallitusohjelmaan

Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta perhe­- ja peruspalveluministerin viran perustamisesta sekä hallitusohjelman suunnitelmasta kohdentaa määrärahoja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Myös kotihoidon tuen säilyttäminen ennallaan niin, että perhe voi itse päättää tukijakson jakamisesta on hallitukselta viisas ratkaisu. Nämä ovat erinomaisia perhepoliittisia toimia, joilla ei ainoastaan synny säästöjä vaan myös rakennetaan yhtenäisempää ja parempaa perhepolitiikkaa ja näin parannetaan lapsiperheiden hyvinvointia. Hallituspuolueiden vaaliohjelmissa ja –tavoitteissa 2015 esitettiin taloudellisten leikkausten olevan kestämätöntä politiikkaa. Suomen Keskusta ja Perussuomalaiset toivat vaaliohjelmissaan erityisesti esille lapsilisien indeksikorotuksen jäädyttämisen ja kuinka tämä kärjistää lapsiperheiden köyhyysongelmaa ja on näin ollen kestämätön päätös. Lapsiperheiden Etujärjestö huomauttaa, että mm. hallitusohjelman lapsilisien indeksisidonnaisuuden lakkauttaminen, päivähoidon 0­-maksuluokan tarkoituksenmukaisuuden kyseenalaistaminen ja säästöjen hakeminen esiopetuksessa olevien lasten päivähoidosta ovat ristiriidassa hallituspuolueiden vaaliohjelman linjojen kanssa eikä hallituksen nykyinen perhepolitiikka näin ollen nauti lapsiperheiden luottamusta. Huomioitavaa on, että Kataisen/Stubbin hallitus on jo edellisellä hallituskaudella leikannut mm. lapsilisiä, joten indeksisidonnaisuuden lakkauttamissuunnitelma heikentää entisestään lapsiperheiden taloudellista asemaa. Hallituspuolueet korostivat vaaliohjelmissaan lasten­ ja lapsiperheiden hyvinvointia. Tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan suuret päivähoitoryhmät eivät tue lapsen hyvää ja terveellistä kasvua. Jo nykyään ryhmän todellinen lapsiluku suhteessa hoitajien määrään voi olla huomattavasti säädettyä suhdelukua enemmän erilaisista hoitosopimuksista johtuen. Hallitus on nyt ohjelmassaan edelleen kasvattamassa päivähoidon ryhmäkokoa per hoitava henkilö ja näin ollen vesittämässä uuteen varhaiskasvatuslakiin suunnitellun yli kolmevuotiaiden ryhmäkoon per hoitava henkilö. Myös hallituksen aikomukset leikata opintotuesta sekä koulutuksesta noin 600 miljoonaa euroa ovat ristiriidassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja tasa­arvoisuuden parantamisessa. Tällä suunnitelmalla hallituspuolueet toimivat omia tavoitteitansa sekä vaaliohjelmissaan tekemiään linjauksia vastaan, eikä hallituksen harjoittama perhepolitiikka tältä osin nauti Lapsiperheiden Etujärjestön luottamusta. Lapsiperheiden Etujärjestö vaatii hallitukselta toimenpiteitä lasten ja perheiden hyvinvointia edistävän politiikan saavuttamiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi. Myönteisellä perhepolitiikalla hallitus vaikuttaa parhaiten Suomen tulevaisuuteen.