Lapen hallituksen uusi kokoonpano

Lapen hallitukseen 2016 valittiin 16.4. vuosikokouksessa seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi:
Matti Sillanpää, Espoo

Varsinaisiksi hallitusjäseniksi:
Minna Mustonen, Jyväskylä
Ulla Savola, Haapajärvi
Mirka Kupari, Seinäjoki
Eeva Salakari, Joensuu
Elina Seitz, Salo

Varajäseneksi:
Tiina Tähtinen, Mikkeli

Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Vuoden teemaksi valittiin “Lapsiperheissä kasvaa tulevaisuus”.

Yhdistyksen painopisteenä vuonna 2016 ovat monilapsiset perheet ja lapsiperheiden arvon ja merkityksellisyyden kasvattaminen Suomen tulevaisuutta rakennettaessa. Tämä tulee näkyä yhteiskunnallisten päätösten kautta lapsiperheiden syrjäytymisen ja suhteellisen köyhyyden vähenemisenä muuhun väestöön nähden. Yhdistyksen toiminnassa on tavoitteena lisätä ja vahvistaa vanhempien uskoa itseensä lastensa ensisijaisina kasvattajina. Pyrimme lisäämään lapsiperheiden keskinäistä viestintää, yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta tarjoamalla vanhemmille vaikuttamiskanavan, jonka avulla he voivat olla mukana vaikuttamassa itseään ja perhettään koskeviin poliittisiin päätöksiin.

Onnea uudelle hallitukselle ja lämmin kiitos kaikille edellisen vuoden työstä!