Budjetti kiristää lapsiperheiden taloutta edelleen

Kannanotto 12.9.2017: Budjetti kiristää lapsiperheiden taloutta edelleen

Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta useista tukitoimista lapsiperheille kuten äitiysavustukseen satsaaminen, korotus minimivanhempainpäivärahaan ja yksinhuoltajien lapsilisään, huoltajakorotus opintotukeen sekä päivähoitomaksujen alentaminen.

Huomioitavaa tulevan vuoden budjetissa kuitenkin on, että vuoden 2014 lapsilisäleikkausta kompensoivasta verotuksen lapsivähennyksestä luopuminen vuodenvaihteessa 2017-18 tarkoittaa nyt lapsilisäleikkauksen täysimääräistä voimaantuloa. Verovähennyksen käyttöönottaminen vaati verovaroista usean miljoonan investoinnin mm. ohjelmistomuutokseen, joka maksoi 2,5 miljoonaa. Verovähennysmallin rakentamiseen laitettuja euroja ei ole järkevää heittää hukkaan, vaan mallia tulisi kehittää edelleen niin, että se kohdentuu perheille oikein ja riittävän suuruisena.

Lapsilisien ostovoimasta on viidessä vuodessa leikattu yhteensä 11% (v 2016 hintatasolla) ja tämä tulee ottaa huomioon päätöksissä. Lapsiperheiden verotus kiristyy lapsilisien väliaikaisen osittaisen verovähennyksen poistumisen sekä kiinteistöverojen nousun ja asuntolainan korkovähennyksen pienenemisen takia sitä enemmän, mitä isommasta perheestä on kysymys. Lapsivaikutuksia arvioitaessa tuleekin jatkossa kiinnittää aikaisempaa olennaisesti enemmän huomiota lapsista johtuvien asumis-, liikenne- ja kulutusmenojen sisältämiin välillisiin veroihin.

Lapsiperheiden Etujärjestö katsoo, että perhevapaauudistuksen lainsäädännöllinen voimaantulo vuoden alusta 2019 ei mahdollista uudistuksen huolellista valmistelua. Sen tulee sisältää muun muassa lapsivaikutusten arvioinnin sekä lapsi- ja perhejärjestöjen kuulemisen. Valmistelussa tulee hyödyntää myös kokemusasiantuntijuutta.

Päivähoitomaksujen alentaminen ja maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu sisältävät taloudellisen kädenojennuksen palvelujen tarvitsijoille, mutta se tehdään tasa-arvoisuuden ja valinnanvapauden kustannuksella. Tukitoimissa on nähtävissä perheiden ohjaamista päivähoitomuodon valitsemisessa. Vanhempia halutaan ohjata yksipuolisesti kodin ulkopuoliseen työhön, jolloin ei voida puhua enää lapsi- ja perhelähtöisestä politiikasta.

Suomi tarvitsee syntyvyyttä tukevaa perhepolitiikkaa. Huoltosuhde on huolestuttava ja yhteiskunnan tulee luoda sellaiset olosuhteet ja edellytykset lastensaantiin, että ihmiset voivat pyrkiä kohti toivomaansa lapsilukua. Eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan pienituloisten ja keskituloisten kotitalouksien käytettävissä olevat tulot laskevat ja yli keskituloisten kotitalouksien tulot kasvavat vuosina 2015-2018. (HS 7.9.2017) Tuloerojen kasvattaminen ei ole kestävää ja syntyvyyttä tukevaa politiikkaa.

On valitettavaa, että Suomen hallitus on lyhytnäköinen eikä näe edelleenkään tarpeellisena riittävää investointia lapsiperheisiin kestävyysvajeen umpeen kuromisessa. Budjettiesitys ei täten nauti Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n luottamusta.