Lapen puheenvuoro STM:n kuulemistilaisuudessa

STM:N KUULEMISTILAISUUS PERHEVAPAAUUDISTUKSEEN LIITTYEN 26.9.2017:

"Arvoisat ministerit, virkamiehet, median edustajat ja muut kuulijat,

Kiitos mahdollisuudesta päästä kuultavaksi tästä uudistuksesta, joka tulee vaikuttamaan suoraan lapsiperheiden elämään ja arkeen.

Lapsiperheiden Etujärjestö toivoo, että perhevapaauudistuksen lapsivaikutukset arvioidaan huolellisesti ja, että uudistuksen myötä perheet saavat aidon valinnanvapauden lasten hoitomuodon suhteen. Lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana julkisin varoin tuetun lastenhoidon painopisteen tulee olla lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteen vahvistamisessa.

Vanhempiin tulee uskoa lastensa ensisijaisina kasvattajina ja vanhemmuudelle tulee antaa sille kuuluva arvo. Syntyvyys on romahtanut ja jotta tilanne saadaan korjattua lapsiperheiden toimeentuloa tulee tukea paremmin ja perheillä pitää olla aidosti oikeus päättää lastensa hoidosta. Kuka haluaa synnyttää lapsia maahan, jossa on uhkana, että tasa-arvon nimissä imeväisikäiset riistetään suosituksen mukaisesta ravitsemuksesta äidin rinnoilta ja vasta puhumaan ja potalle opettelevat taaperot siirretään yhteiskunnan huostaan varhaiskasvatukseen? Syntyvyyden jyrkästä laskusta voisimme päätellä, että aika harva.

Oikeus- ja hyvinvointivaltion toiminnan pitäisi perustua heikomman puolustamisen periaatteeseen. Perhevapaauudistuksessa siis lapsen. Useimmat esitetyt mallit puolustavat lähinnä vain miesten ja naisten tasa-arvoa. Mutta toteutuuko sekään? Pilkottu ja raskaasti säännelty tukimalli sopii huonosti lapsiperheen monimuuttujaiseen arkeen. Säännelty ja pilkottu tuki ei puolusta edes työelämää, vaan se hankaloittaa myös työnantajien arkea. Perheen pätkätuki ja työmarkkinoiden pätkätarjonta kohtaavat harvoin.

Perhevapaiden kiintiöinti ja pienten lasten vanhempien ohjaaminen epävarmoille työmarkkinoille kaventaa erityisesti pienituloisten perheiden valinnanvapautta ja heikentää perheiden keskinäistä yhdenvertaisuutta. On täysin ideologista ja huonosti perusteltua patistella (meitä) kotiäitejä palkkatyömarkkinoille, kun työttöminä on yli 200 000 henkilöä.

On tärkeää ottaa uudistuksessa huomioon, että perheet haluavat yhtäläisen mahdollisuuden lastensa hoitamiseen kotona varhaiskasvatuksen rinnalla. Myös osa-aikatyön parempi mahdollistaminen on useiden perheiden toive, sillä pitkät hoitopäivät ovat riski lapsen kehitykselle. Perheille tuleekin antaa mahdollisuus valita omaan tilanteeseen parhaiten sopiva hoitomuoto. Subjektiivinen oikeus kotihoitoon kuuluu jokaiselle lapselle, jolle vanhemmat haluavat sen valita.

Lapsiperheiden Etujärjestö on lähes 16 vuotta seurannut kotihoidosta käytävää keskustelua. Eri tahot ovat vuoroin syyllistäneet työssäkäyviä vanhempia ja vuoroin kotivanhempia - erityisesti äitejä. Kotivanhemmat tekevät äärettömän tärkeää ja merkityksellistä hoiva- ja kasvatustyötä. Ja se, että yhä uudestaan perhevapaiden suurimmaksi ongelmaksi nousee äitien käyttämät perhevapaat, on henkilökohtainen epäluottamuslause perheille. Se on vakava asia.

Lapsiperheiden Etujärjestöllä on kuitenkin ratkaisuehdotus: lastenhoidon tukia tulisi kehittää Tasarahamallin suuntaan. Tasaraha ei lisää varhaiskasvatuksen ja perhevapaiden kustannuksia nykyisestä. Silti se on aidosti tasa-arvoinen vaihtoehtomalli, joka mahdollistaa työ- ja lapsiperhe-elämän yhdistämisen inhimillisesti ja joustavasti. Malli huomioi erityisesti lapsen - perhevapaauudistuksen keskeisimmän, mutta unohdetuimman henkilön.

Tasarahamalli ei arvota perheiden erilaisia valintoja. Nykyiset kustannukset vain jaetaan toisin. Tasarahamallissa yhteiskunnan tuki on kaikissa hoitomuodoissa yhtä suuri ja hankalista hallintohimmeleistä luovutaan kokonaan. Perheille annetaan siis täysi valinnanvapaus lastenhoitomuodon valintaan, eikä valintaa ohjailla taloudellisesti - kuten nyt tehdään. Sääntelyn purkaminen siirtäisi rahat siihen, mihin ne pitäisi käyttää: lapsiperheiden toimeentulon varmistamiseen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tähän meillä olisi Suomessa varaa - miksi emme siis vapauttaisi perheitä?

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n puheenvuoron piti varapuheenjohtaja Roberta Fabritius. Kuulemistilaisuuden verkkolähetyksen tallenne: 
http://videonet.fi/web/stm/20170926/