Perheet mukaan perhevapaauudistuksen valmisteluun

Kannanotto 26.4.2017: Perheet mukaan perhevapaauudistuksen valmisteluun

Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta opiskelijavanhempien huoltajakorotuksesta, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentamisesta sekä perhevapaiden ja kotihoidon tuen säästämisestä kiintiöinniltä ja leikkauksilta.

Hallituksen puoliväliriihessä päätetyt perhepoliittiset toimet ovat hyvä suuntaus. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää nyt varhaiskasvatuksen resurssien lisäämiseen, päivähoidon laatuun ja terveisiin tiloihin, kun päivähoitomaksujen alentamisen myötä lasten määrä varhaiskasvatuksessa todennäköisesti lisääntyy.

Yksittäisten toimien lisäksi tarvitsemme kuitenkin kokonaisvaltaisemman uudistuksen perhevapaisiin ja varhaiskasvatusjärjestelmään. Tähän mennessä keskustelu perhevapaista on ollut työelämälähtöistä, jossa lapsen ja perheen näkökulma on jäänyt toissijalle. Puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen esitykset ovat olleet yksisilmäisiä ja perheitä ohjailevia. Lapsiperheiden Etujärjestö on sitä mieltä, että aikalisä on tarpeen ja keskustelua tulee jatkaa monipuolisemmin ottaen sen keskiöön lapsi ja perhe.

Perhevapaauudistuksessa tulee keskittyä lisäämään perheille erilaisia mahdollisuuksia, joustoa ja valinnanvapautta ilman jäykistäviä kiintiöimisiä ja turhia jaksottamisia. Perheitä tulee kuunnella aidosti ja mallin valmistelussa tulee hyödyntää kokemusasiantuntijuutta.

On selkeästi osoitettavissa, että suurin osa perheistä kannattaa kotihoidon tukemista taloudellisesti. Perheet haluavat yhtäläisen mahdollisuuden lastensa hoitamiseen kotona varhaiskasvatuksen rinnalla. Myös osa-aikatyön parempi mahdollistaminen on useiden perheiden toive, sillä pitkät hoitopäivät ovat riski lapsen kehitykselle. Naisista vain 16% tekee osa-aikatyötä.

Lapsiperheiden Etujärjestön suosittelemassa Tasarahamallissa perhevapaiden päähenkilö - lapsi - nostetaan keskiöön ja kaikkia päivähoitomuotoja tuetaan saman verran. Tasarahamalli ei arvota perheiden erilaisia valintoja, eikä se lisää yhteiskunnan kustannuksia, ne vain jaetaan toisin.