Perhevapaita uudistettava viisaasti

Kannanotto budjettiriiheen 4.8.2017: Perhevapaita uudistettava viisaasti

Suomalaiset haluavat saada keskimäärin 2,44 lasta. Vuonna 2017 syntyvyys on 1,5 lasta/nainen. Voimakkaasti aleneva syntyvyys on n. 30% väestön uusiutumistason (2,1) alapuolella. Lapsia syntyy vain n. 60% suomalaisten haluamasta lapsiluvusta. Tilanne on sekä kansalaisten tahdon että yleisen edun vastainen. Vuodesta 1970 jatkunut uusiutumistasoa matalampi syntyvyys on johtanut väestön ikääntymiseen ja huoltosuhteen romahdukseen, joka on julkisen talouden kriisin perussyy. Huoltosuhteen edelleen heikentyessä julkinen ja yksityinen talous, hyvinvointivaltio ja lopulta kansallinen kulttuuri romahtavat. Tutkimusten mukaan erityisesti talouteen, työhön, opiskeluun ja asumiseen liittyvät syyt siirtävät lasten hankintaa ja alentavat lapsilukua.

On täysin mahdollista ja samalla välttämätöntä auttaa suomalaisia lähestymään toivomaansa lapsilukua. Valtiovallan, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuksen on yleisen edun nimissä ryhdyttävä välittömiin ja voimakkaisiin toimiin lapsiperheiden tukemiseksi. Lapsiperheet on asetettava sosiaalipolitiikan ja kestävän talouspolitiikan painopisteeksi. Lapset ja perhe ovat suomalaisten elämän perusta ja keskeinen sisältö. Syntyvyyden ylläpidon kannalta on olennaista, että perheet voivat hoitaa ja kasvattaa lapsensa niin kuin kokevat omassa tilanteessaan parhaaksi. Eri vaihtoehtoja tulee tukea taloudellisesti, jotta valinnanvapaus oikeasti toteutuu.

Kotihoidon tuen tason porrastaminen, jota hallitus harkitsee (Uusi Suomi 1.8.17), olisi suora leikkaus perheille, joissa lapset ovat kotihoidossa. Se olisi myös vahva viesti siitä, että lapsia ei ole suotavaa hoitaa kotona yli 2-vuotiaaksi. Lisäksi tällä muutoksella hallitus ohjaisi kotivanhempia - erityisesti äitejä - aikaisemmin kodin ulkopuoliseen työhön tai työttömäksi. Se on kaukana paremman perhevapaamallin rakentamisesta ja lapsiperheiden tukemisesta!

Lapsiperheiden Etujärjestö ehdottaa uudistuksen pohjaksi Tasarahamallia, joka on tasa-arvoinen ja kustannusneutraali, jopa säästöjä tuottava vaihtoehtomalli. Tasarahamallissa yhteiskunnan tuki on kaikissa päivähoitomuodoissa yhtä suuri. Ainoa poikkeus hoitomuodon vaikutuksesta Tasarahaan on 0-2-vuotiaiden kotihoitoa tukeva Syliraha. Tasarahan voi käyttää myös tilapäisen hoitoavun hankkimiseen tai kompensoimaan vanhemman työajan lyhennystä. Tasaraha varmistaisi lapsiperheiden toimeentulon muuttuvissa elämäntilanteissa. Siihen meillä olisi varaa!

Perhevapaauudistus tulee toteuttaa lapsilähtöisesti, syntyvyyttä tukien ja mahdollistaen lapsiperhe- ja työelämän yhdistämisen joustavasti ja inhimillisesti. Aika on kypsä muutokselle ja on tärkeää, että uudistuksessa jätetään perheille aidosti täysi valinnanvapaus lasten hoitomuodon suhteen.