Puheenjohtajan terveiset

TOIMINTAA VUONNA 2016
 
Vuonna 2016 yhdistyksen toimintaa luonnehti toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vaikuttamistoiminnan rinnalla. Yhdistys on antanut ja antaa edelleen aktiiveille väylän lapsiperheiden kannalta tärkeiden asioiden ajamiselle. Vapaaehtoistoiminnan luonteeseen kuuluu, että elämäntilanteet ja niiden muutokset sallivat kodin ulkopuolista toimintaa joskus enemmän, joskus vähemmän. Iloitaan kaikesta siitä, mitä elämäntilanteet ja voimavarat sallivat.
 
Viime vuoden aikana tavattiin ja oltiin muuten yhteydessä useisiin kansanedustajiin, eduskuntaryhmiin, puolueisiin ja tutkijoihin lapsiperheiden tuista, verotuksesta ja lasten hoitojärjestelyistä.
Tapaamisten, paneeliosallistumisten ja yhteydenpidon tavoitteena oli saada etenkin lasten saanti- ja pienten lasten vaiheisiin parempi toimeentulo, eläketurva ja paremmat lasten hoidon edellytykset sekä koti-, että päivähoitoon. Samoin perheiden erilaisia tarpeita paremmin vastaavat perhevapaat. Tutkijayhteyksissä korostettiin tarvetta nykyistä olennaisesti parempaan tietoon välillisen ja tuloverotuksen kohdistumisesta lapsiluvun kasvuun asumis-, liikenne- ja kulutusmenojen kasvaessa.
 
Ministeriöyhteyksissä tavattiin viime vuonna STM:ssä joukolla perhe- ja peruspalveluministeri Rehula, jolle luovutettiin keskustellen esitykset perhepoliittisten tukien ja lasten hoitojärjestelyjen kehittämistarpeista. Yksittäisiä virkamiestapaamisia STM:n ja VM:n virkamiesten kanssa oli viime vuoden aikana useita mm. lapsilisistä ja verotuksesta. Hallituksen esitykseen lapsilisien leikkauksen korottamisesta annettiin kielteinen lausunto. Yhteyksissä korostettiin myös isojen lapsiperheiden tilannetta vuoden teeman mukaisesti.
 
Järjestöyhteistyössä Väestöliittoon on pidetty yhteyttä tapaamalla joukolla johtoa ja keskustelemalla työntekijöiden ja osallistujien kanssa kokouksien, mm. 75-vuotisjuhlaseminaarin, kevät- ja syyskokouksien ja "Lapsiystävällisesti töissä", "Verrattomat vertaiset"
infojen yhteydessä. Kuluttajaliiton kanssa palaveerattiin ja osallistuttiin mm. eduskunnassa järjestettyyn Kuluttajaparlamentin kannanottojen luovutusseminaariin.
 
Vuoden 2016 alkupuolella keskusteltiin vilkkaasti tarpeesta rajata yhdistyksen vaikuttamistoimintaa ja muuttaa sääntöjä rajauksen mukaiseksi. Päädyttiin kuitenkin pitämään laajuus entisenä, jotta Lape voisi jatkossakin tarjota laaja-alaisesti entisille ja uusille aktiiveille väylän vaikuttamiseen. Vapaaehtoispohjalta toimivan yhdistyksen resurssien rajallisuus voidaan ottaa huomioon myös keskittymällä kulloinkin teemoihin ja toimintaan, joihin resursseja on.
Sääntöihin tehtiin näin ollen lähinnä pieniä tarkennuksia toimintaolosuhteiden muuttumisen vaatimien tarkennusten lisäksi.
 
TOIMINTAA JATKOSSA
 
Jatkoa ajatellen meneillään olevat isot julkiset muutoshankkeet ja yhteiskunnan kehitys antavat lukuisia syitä ja mahdollisuuksia vaikuttamiselle lapsiperheiden näkökulmasta. Syntyvyyden jo kuusi vuotta jatkunut jyrkkä lasku kertoo jotain luottamuksesta lapsiperhevaiheessa.
Leikkaus- ja veronkorotusuhat ja keskustelut perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta kaipaavat kaiken osaamisen ja tietämyksen, mitä yhdistyksen kautta voimme käytännön kokemuksesta kanavoida vaikuttamiseen. Meitä tarvitaan epäkohtien ja korjaamiskohteiden osoittamiseen, ehdotusten tekemiseen. Meitä tarvitaan tuomaan esiin myös kaikki positiiviset puolet lasten saamisesta ja lasten ja lastenlasten kanssa elämisestä. Lapset kannattavat.
 
Erityisesti on ilahduttanut viimeaikainen aktivoituminen Tasarahamallin ajantasaistamisessa, koska se antaa edelleen innovatiivisen tavoitteen askelien suuntaamiseen. Tervetuloa vaikuttamaan ja tukemaan, jotta perheiden luottamus saataisiin kasvamaan ja perheet ja yhteiskunta saisivat lapsista lisää iloa!
 
 
Matti Sillanpää
puheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry