Tasarahamalli - aidosti joustava vaihtoehto

Perhevapaiden ja varhaiskasvatuksen uudistaminen kiinnostaa juuri nyt monia yhteiskunnan toimijoita. Uusia malleja ovat esittäneet muun muassa puolueet, EK, SAK ja THL. Kaikissa malleissa luvataan lisää joustoa työ- ja perhe-elämään sekä lisää tasa-arvoa sukupuolten välille. Ikävä kyllä tasa-arvo vaikuttaa monissa malleissa enemmänkin tekosyyltä, jolla oikeutetaan perhe-etuuksien heikennys.

Uudistusta kyllä tarvitaan. Nykyinen järjestelmä on rakennettu palvelemaan pääasiassa kokopäivätyössä käyviä vanhempia. Järjestelmä ei huomioi muuttunutta työelämää eikä perheiden erilaisia tarpeita.


Päivi Tenhunen-Marttalan kehittelemässä Tasarahamallissa asia ajatellaan toisin.
 Lapsiperheiden Etujärjestö on esittänyt Tasarahamallia perhetukien pohjaksi jo viitisentoista vuotta sitten. Aika ei ollut vielä tuolloin kypsä ajatukselle perheiden täydestä valinnanvapaudesta ilman sääntelyä. Ehkä nyt on - normien purkamisen, kansalaispalkkakokeilun ja vapaan sote-valinnan maassa?Tasarahamalli on ainoa todella joustava ja inhimillinen malli työ- ja lapsiperhe-elämän yhdistämiseen.
 Se ei ole vain perhevapaamalli, vaan se huomioi myös lapsen - uusimpien perhevapaaehdotusten keskeisimmän, mutta unohdetuimman henkilön.


Tasarahamallissa yhteiskunnan tuki on kaikissa päivähoitomuodoissa yhtä suuri: Kotihoidossa, yksityisessä tai kunnallisessa hoidossa olipa hoitajana isä, äiti, mummo, naapuri, perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäiväkoti tai päiväkoti. Tasarahamallissa yhteiskunta ei ohjaa perheen lastenhoitopaikan valintaa taloudellisesti kuten nyt, vaan jättää täyden valinnanvapauden perheelle. Ainoa poikkeus hoitomuodon vaikutuksesta Tasarahaan on 0 - 2-vuotiaiden kotihoitoa tukeva Syliraha 200 - 1 700 €/ kk.


Tasarahamalli ei lisää yhteiskunnan kustannuksia. Siinä vain jaetaan nykyiset kustannukset toisin.

Tasarahamallin tarkoitus on myös herättää keskustelua nykyisestä ja ehdotetuista perhevapaa- ja varhaiskasvatusmalleista. Entä jos luopuisimme kokonaan hankalista hallintohimmeleistä ja loisimme lapsiperheille todellisen valinnanvapauden? Sääntelyn purkaminen siirtää rahat siihen mihin ne pitäisi käyttää: lapsiperheiden toimeentulon varmistamiseen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tähän meillä olisi varaa!


Tutustu täällä tarkemmin Tasarahamalliin.