Perhevapaauudistuksen kuulemistilaisuus

STM:N KUULEMISTILAISUUS PERHEVAPAAUUDISTUKSEEN LIITTYEN 22.10.2019


"Arvoisa ministeri, virkamiehet sekä muut kuulijat,

Kiitos kutsusta tulla tähän kuulemistilaisuuteen.

On hienoa, että hallitusohjelmassa on ymmärretty olla leikkaamatta kotihoidon tukea ja äitien käytössä olevia vapaita. Sen, miten perhevapaat jaetaan, tulee olla perheen itsensä päätettävissä.

Joustot ja vapaus valita ovat niitä asioita, joita perheet ovat itse toivoneet perhevapaisiin. Perhevapaauudistuksen valmistelussa on tärkeää huolehtia siitä, että perheet otetaan mukaan ja heidät osallistetaan heitä koskeviin päätöksiin. Lapsiperheitä tulee kuulla ja kun heitä kuullaan perheiden viesti tulee ottaa tosissaan. Vain tällä tavalla rakentuu luottamus ja usko tulevaisuuteen.

Suomalaiset saavat vähemmän lapsia kuin he haluaisivat ja perhevapaauudistuksessa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota lapsitoiveiden toteutumiseen. Syntyvyyden ja väestön uusiutumisen näkökulmasta perheet, joissa on tai tulee olemaan vähintään kolme lasta, ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa. Perhevapaauudistuksen tulisi tukea kansalaisten omia lapsitoiveita ja lasten ja vanhempien oikeutta yhteiseen aikaan.

Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä perhe- ja perhevapaapolitiikan tulee palvella hyvää elämän laatua, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kansalaisten tahtoa sekä yhteiskunnallista kestävyyttä.

Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Tämä on hieno tavoite. Perhevapaauudistuksen tulee edistää ennen kaikkea lapsiperheiden keskinäistä tasa-arvoa. Hallitus on myös linjannut, että perhevapaauudistuksessa lisätään valinnan ja joustojen mahdollisuuksia ja että uudistuksen tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti. Näihin kaikkiin tavoitteisiin on olemassa ratkaisu - Tasarahamalli.

Lapsiperheiden Etujärjestön esittämä perhevapaamalli on aidosti tasa-arvoinen. Tasaraha mahdollistaisi työ-, opiskelu-, ja lapsiperhe-elämän yhdistämisen inhimillisesti ja joustavasti. Malli huomioi erityisesti lapsen - perhevapaauudistuksen keskeisimmän, mutta unohdetuimman henkilön.

Tasarahamalli ei arvota perheiden erilaisia valintoja, vaan Tasarahamallissa yhteiskunnan tuki on kaikissa hoitomuodoissa yhtä suuri ja hankalista hallintohimmeleistä luovutaan kokonaan. Myös työnantajat hyötyvät Tasarahamallista, sillä se lisää perheiden hyvinvointia ja sitä kautta myös työssäkäyvien hyvinvointia. Kun perhe voi hyvin, kaikki voivat hyvin.

Elämäntilanteet eivät koskaan vaihdu yhtä nopeasti kuin esikoisen synnyttyä: ollaan vauvan, taaperon ja yhtäkkiä leikki-ikäisen vanhempia. Perhe ehkä kasvaa ja ollaan monilapsinen perhe. Muutetaan työn perässä tai isompaan asuntoon. Vaihdetaan kulkuvälinettä julkisesta liikenteestä autoon tai isompaan autoon. Töitä on joskus äidillä, joskus isällä, ehkä molemmilla, ehkä ei kummallakaan. Ollaan yrittäjiä. Töitä voi olla päivällä tai yöllä, aamulla tai illalla. Turvaverkostoa on sukulaisten ja tuttavien muodossa tai sitten ei. Sairastellaan paljon tai ollaan terveitä.

Kuka muu, kuin perhe itse voi hallinnoida arjen suunnittelua näiden muuttujien keskellä? Perheet eivät tarvitse perhevapaamallia, joka jyrää kumoon milloin minkäkin arjen faktan vain siksi, että saavutettaisiin näennäinen sukupuolten välinen tasa-arvo tai säästöä lasten kustannuksella.

Aikuiset miehet ja naiset osaavat hoitaa keskinäisen tasa-arvonsa ilman valtiovallan holhousta! Ehkäpä modernit isät ja äidit näkevät erilaiset valintansa aidosti yhtä arvokkaina? Se on todellista sukupuolten välistä tasa-arvoa - ei se, että sekä äidit että isät toimivat kaikki samalla tavalla.

Perheille tulisi antaa täysi valinnanvapaus lastenhoitomuodon valintaan, eikä ohjailla valintaa taloudellisesti - kuten nyt tehdään. Sääntelyn purkaminen siirtäisi rahat siihen, mihin ne pitäisi käyttää: lapsiperheiden toimeentulon varmistamiseen muuttuvissa elämäntilanteissa.

Ei ole järkevää, että yhteiskunta puristaa pienten lasten vanhemmat yhteen muottiin, sillä heillä on yhteiskunnan tärkein tehtävä hoidettavanaan: uuden sukupolven kasvatus. Perhe-elämään pitää oppia ja kasvaa ja siihen tarvitaan aikaa. Uusi sukupolvi elättää tämän hetken aikuiset eläkevuosina - niin lapsettomat kuin lapsia kasvattaneet.

Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä perhevapaauudistuksessa tulee edetä kohti Tasarahamallia joustavoittamalla perhevapaiden käyttöä, kehittämällä joustavaa hoitorahaa ja kotihoidon tukea nykyistä paremmaksi sekä kustantamalla vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset yhteisen verotuksen kautta. Lisäksi Lapsiperheiden Etujärjestö esittää, että Tasarahamallista tehdään valtakunnallinen kokeilu. Kokeilulla saisi arvokasta tietoa siitä, miten aito valinnanvapaus ja joustava lastenhoito- ja perhevapaajärjestelmä vaikuttaisi lapsiperheiden keskinäiseen tasa-arvoon, hyvinvointiin sekä syntyvyyteen. Olemme myös mielellämme mukana perhevapaauudistuksen jatkovalmistelussa."


Lapsiperheiden Etujärjestön muistio perhevapaauudistuksen valmisteluun liittyen on luettavissa täällä.