Tulevaisuus on lapsissa

Tiedote 3.5.2019: Tulevaisuus on lapsissa

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 27.4.2019 Espoossa. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2019 sekä päätettiin muista sääntömääräisistä asioista.

Roberta Fabritius Mäntsälästä valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana ja Juhani Pekkola Kotkasta, Päivi Tenhunen-Marttala Espoosta sekä Matti Sillanpää Espoosta valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä. Hallitukseen valittiin myös Minna Mustonen Jyväskylästä ja Anne Ojala-Soini Espoosta. Hallituksen varajäsenenä jatkaa Mirka Kupari Haapavedeltä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Vuodesta 1969 alkaen syntyvyys on yhtäjaksoisesti alittanut väestön uusiutumisrajan (alle 2,1 lasta / nainen.) Vuonna 2018 syntyvyys oli enää 1,41 ja syntyneiden määrä 47 577, kun alin kestävä lasten määrä olisi 71 000. Väestöä tilastollisesti edustavan suomalaisen empiirisen tutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat keskimäärin 2,44 lasta, jolloin syntyisi 82 000 lasta.

Vuosia jatkunut jyrkkenevä syntyvyyden lasku kertoo perheen perustamisiässä olevien alenevasta luottamuksesta lasten kanssa selviämiseen. Jotta perheet voivat paremmin tavoitella toivomaansa lapsilukua ja samalla vääristynyt ikärakenne ja vanhushuoltosuhde saadaan korjattua, lapsiperheiden toimeentuloa ja eläkekertymää tulee parantaa ja vanhempiin tulee uskoa lastensa ensisijaisina kasvattajina.

Lapsiperheiden ääni tulee saada kuuluviin poliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, sillä tulevaisuus on lapsissa. Kestävä perhepolitiikka antaa ihmisille mahdollisuuden toteuttaa omia tavoitteita, tukee perheitä, poistaa lastensaannin esteitä sekä kunnioittaa perheiden valinnanvapautta. Perheet omaavat vahvan kokemusasiantuntijuuden ja tätä ei saa sivuuttaa perheitä koskevissa poliittisissa päätöksissä.

Lapsi- ja perhelähtöinen perhevapaauudistus, lapsiperheiden selviytyminen arjessa ja syntyvyyden lisääminen ovat keskeisimpiä aiheita Lapsiperheiden Etujärjestön agendalla vuonna 2019. Lapsiperheet on asetettava sosiaali-, yhteiskunta- ja talouspolitiikan keskiöön ja on taattava taloudellinen turvallisuus lapsille ja perheille.

Lapsiperhemyönteisyyttä lisäävää toimintaa ja vaikuttamista on tarpeen lisätä, tukea ja palkita mediassa, työpaikoilla ja julkishallinnossa. Lasten saanti on useimmille ilon ja onnen lähde ja antaa elämälle tarkoitusta. Se myös takaa jatkuvuuden yhteiskunnan kantokyvylle, niin lapsettomille kuin lapsia kasvattaneille. Lapset ovat arvokkainta, mitä meillä on.


3.5. klo 23:20 Päivitetty syntyvyyttä koskevat luvut tuoreimman tiedon mukaiseksi.