Kotona tehty työ näkyväksi ja eläkehyvitys lapsista

Kannanotto 3.3.2020: Kotityö BKT:seen ja eläkehyvitys lapsista äideille

Tilastokeskuksen mukaan kansantalouden tilinpito on puutteellinen, koska siitä puuttuu kotityön osuus. Oikein arvioituna kotityö tuottaa BKT:stä kolmanneksen - vuosittain noin 100 miljardia euroa. Kansainvälinen työjärjestö ILO linjasi jo vuonna 2013, että palkaton työ tulee tehdä näkyväksi.

Yhteiskunnallisesti välttämätöntä ja tuottavaa kotityötä on arvostettava vähintään palkkatyön arvoisena toimintana. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan kotityön hinnoittelu vastaavan palkkatyön mukaisesti lisäisi Suomessa bruttokansantuotetta 40%.

Yhteiskunta- ja perhepolitiikkaa suunniteltaessa on otettava huomioon, että palkkatyön vastakohta ei ole “työttömyys” silloin kun kotona hoidetaan lapsia. Lasten hoitaminen tulee tunnustaa työksi silloinkin, kun se tapahtuu kotona lapsen oman vanhemman toimesta. Kun kotityötä ja varsinkin lastenhoitotyötä aletaan pitää työnä, havaitaan, että tavoiteltu työllisyysasteen nosto on jo saavutettu.

Kotihoitotyötä tekevien vanhempien työn tunnustaminen ja aseman vahvistaminen on tasa-arvon kannalta välttämätöntä: Nyt lapsia hoitavat vanhemmat kärsivät huonommasta eläkekertymästä, vaikka kasvattavat lapsettomienkin puolesta tulevaisuuden eläkkeenmaksajia. Perheille on varmistettava perusturva lasten kotihoidon ajaksi sekä vanhemmille asianmukainen eläkekertymä.

Tällä hetkellä eläkettä kertyy vanhempainvapaiden ajalta ja hieman myös kotihoidon tuen ajalta. Ongelmana ei ole niinkään ansiosidonnaisten vapaiden eläkekertymä vaan minimipäivärahan varassa olevien ja kotihoitotyötä tekevien eläkekertymän alenema. Se luo epävarmuutta ja siirtää lasten saantia. On selvä epäkohta, jos eläke alenee lasten hoitojaksojen takia sitä enemmän, mitä enemmän tulevia eläkemaksujen maksajia saa ja/tai kasvattaa.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry esittää, että kotityö tulee huomioida BKT:n täydennyksenä ja lapsia kasvattaneiden työ eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden ylläpitämiseksi tulee huomioida reilulla eläkehyvityksellä. Lapsi rahoittaa sen aikanaan eläkemaksuillaan.

Valtiovarainministeriön tulisi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa teettää selvitys eri maissa myönnettävistä eläkehyvityksistä ja tutkia minkälainen malli olisi parhaiten sovellettavissa Suomessa niin, että se kannustaa lasten saantiin ja kompensoi lastenhoidon takia alhaiseksi jäävää eläkekertymää.

Lisätietoa: Kotityö Eläkehyvitys Lape280220