3+ perheiden asiat vaikuttamisen keskiöön

Lapsiperheiden Etujärjestö hyväksyi vuosikokouksessaan 19.4.2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 2021 – 2022 sekä valitsi hallituksen jäsenet. Uutena hallitukseen valittiin Kristiina Paju Somerolta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Roberta Fabritius Mäntsälästä ja muina hallituksen jäseninä jatkavat Juhani Pekkola Kotkasta sekä Matti Sillanpää Espoosta. Hallituksen varajäsenenä jatkaa Mirka Kupari Haapavedeltä. Sillanpää valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi.

Vuosikokous linjasi, että toimintakaudella 2021 – 2022 vaikuttamisen teemana on erityisesti 3+ teeman edistäminen. Lapsiperheiden Etujärjestö haluaa nostaa yleiseen tietoisuuteen vähintään kolmelapsisten perheiden merkitystä hyvinvointiyhteiskunnan turvaajina sekä osoittaa vähintään kolmelapsisten perheiden olosuhteet ja perhetukien kohdentumisen puutteet väestörakenteen vinoutuessa.

Lapsiperheiden Etujärjestö pyrkii edelleen vaikuttamaan siihen, että perhevapaat vastaisivat mahdollisimman hyvin perheiden erilaisia tarpeita sekä vaikuttamaan siihen, että lasten hoidon edellytykset olisivat paremmat sekä koti- että päivähoidossa. Tavoitteena on myös saada lapsiperheille parempi toimeentulo etenkin vauva-, pikkulapsi- ja lasten kotoalähtövaiheisiin sekä parantaa erityisesti lapsia kotona hoitavan vanhemman eläketurvaa.

Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on saada aikaan lainsäädännössä muutoksia, joilla lisätään lapsiperheiden mahdollisuuksia löytää kunkin perheen yksilölliseen elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja sekä katkaista lapsiperheiden taloudellisen aseman heikkeneminen muuhun väestöön nähden.


Lisää 3+ teemasta täällä.