Lapsiperheille on taattava perusturva​

Kannanotto 11.1.2021 Lapsiperheille on taattava perusturva

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman tutkijatyöryhmän esitys kotihoidon tuen lakkauttamisesta (HS 6.1.2021) on lapsi- ja perhevastainen ja siten haitallinen yhteiskunnalle. Lasten ja perheiden hyvinvointinäkökulma loistaa poissaolollaan esityksestä, vaikka on hyvin tiedossa, että syntyvyyden jyrkkä lasku aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia lasten määrän vähentyessä voimakkaasti.

Perhe on nostettava uudelleen arvoon ja perheille on tarjottava mahdollisuus turvallisesti suunnitella tulevaisuutta. Yhteiskunta- ja perhepolitiikkaa suunniteltaessa on myös otettava huomioon, että palkkatyön vastakohta ei ole työttömyys silloin kun vanhempi hoitaa lapsia kotona.

Äidit ja isät tekevät erittäin tuottavaa ja välttämätöntä työtä hoitaessaan lapsiaan kotona. Kotihoidon tuen lakkauttaminen ei lisäisi kansantalouden varallisuutta vaan päin vastoin se musertaisi kansantaloutta alentaessaan syntyvyyttä ja näin heikentäessään huoltosuhdetta ja nopeuttaen ikääntymistä sekä julkisen talouden rahoituspohjan katoamista.

Kansantalouden tilinpito ei – virheellisesti – ota huomioon kotona tehtävää työtä. Näin BKT:stä jää kolmannes kirjanpidon ulkopuolelle; myös kotonaan lapsenhoitotyötä tekevät äidit ja isät. Talouden asiantuntijat ovat selvillä kansantalouden tilinpidon puutteista ja näin ollen työryhmän esitys on vastuuton ja ilmeisesti myös ideologinen.

Toistuvat ideologiset hyökkäykset kotihoidon tukea vastaan aiheuttavat epävarmuutta ja huolta lapsiperheissä. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee lapsimyönteisyyttä ja perheiden erilaisia ratkaisuja on tuettava tasa-arvoisesti:

1. Lasten kasvatus- ja hoivatyö tulee tunnustaa työksi silloinkin, kun se tapahtuu kotona lapsen oman vanhemman toimesta.

2. Kotona tehtävä työ tulee huomioida BKT:n täydennyksenä ja lapsia kasvattaneiden työ eläkejärjestelmän taloudellisen kestävyyden ylläpitämiseksi tulee huomioida reilulla eläkehyvityksellä.

3. Lapsella on oikeus oman vanhemman hoitoon, eikä tätä oikeutta saa heikentää. Kotihoidon tulee olla tasa-arvoinen vaihtoehto kodin ulkopuolisen päivähoidon kanssa.

4. Perheille tulee varmistaa perusturva lasten kotihoidon ajaksi ja lasta hoitaville vanhemmille tulee taata asianmukainen eläkekertymä.

5. Tasarahamallista tulisi tehdä valtakunnallinen kokeilu. Perheet haluavat joustoja ja aidon vapauden valita. Tasarahamallissa perhe voisi ostaa päivähoitoa, palkata lasten hoitajan tai käyttää rahan perheen toimeentulon turvaamiseen työajan lyhentyessä tai kotivanhemmuuden aikana.