Lausunto perhevapaauudistuksesta

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on antanut lausunnon koskien hallituksen esityksen luonnosta perhevapaiden uudistamisesta. Järjestö pitää hyvänä sitä, että hallituksen esityksen luonnos perhevapaiden uudistamisesta ei sisällä heikennyksiä kotihoidon tukeen ja, että siinä esitetään perhevapaiden käyttöön joustoa. Perhevapaiden hienoinen lisääminen on oikeansuuntainen, mutta riittämätön toimi elämänlaadun sekä jatkuvuuden turvaamiseksi.

Perhepolitiikkaa on tehtävä perheiden ehdoilla ja perhettä koskevan tiedon sekä yhteisen edun ja hyvän tahdon varassa. Perhepolitiikkaa, saati sen kohteita, ei tule alistaa työmarkkinalogiikalle. YK:n työjärjestö ILO:n mukaan ihminen ei ole työvoimaa vaan ihminen. Lainsäädäntö ja lainsäädännön perustelut, jotka perustuvat ihmisen lähtökohtaiseen tai tosiasialliseen alisteisuuteen työmarkkinoille ovat eettisesti virheellisiä ja valtiovallan toimintaan sopimattomia.

Lapsiperheiden Etujärjestö huomauttaa, että esitysluonnoksessa on rakenteellisia ja teknisiä sekä faktisia virheitä. Halllituksen esityksenluonnos sairasvakuutus-, työsopimus- ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta tulisi ottaa tarkasteluun eri tasoiltaan. Lisäksi järjestö katsoo, että lähtökohtatilanne on määritelty yhteiskuntapoliittisesti kestämättömällä ja osin epäeettiselläkin tavalla.

Perhevapaissa on kyseessä lähtökohtaisesti perhepolitiikka, joka liittyy lasten synnyttämiseen ja hoitamiseen. Esityksessä on lasten synnyttämistä ja perhe-elämää virheellisesti ja ristiriitaisesti – vieraantuneesti – käsitelty työmarkkinapoliittisena kysymyksenä.

Lakiesitysten lähtökohta tulee eettisesti virheellisenä korjata. Lainsäädännön tulee perustua ihmisyyden, ihmisten ja perheen tarpeisiin sekä lasten synnyttämisen ja lasten hoidon inhimilliseen, kestävään ja eettiseen perustaan.

Pienten lasten vanhemmat tekevät erittäin tuottavaa työtä. Heitä ei ole syytä pyrkiä ”palauttamaan työmarkkinoille”, sillä he ovat jo reaalisilla työmarkkinoilla ja työelämän piirissä tehdessään erittäin tuottavaa lastenhoitotyötä ja muuta kotityötä. Pienten lasten vanhemmille on myönnettävä täysi ja suoritusta vastaava eläke-etuus kotityön ja lastenhoitotyön perusteella. Eläkejärjestelmää on täydennettävä ottamalla huomioon lasten vanhempien tekemä työ ja sen tuotokset sekä myöntämällä lasten vanhemmille kuuluva eläke-etuus. Lisäksi etuuksia määriteltäessä on otettava huomioon lapsia synnyttävien ja hoitavien vanhempien tosiasiallinen ja täysin ratkaiseva tuotos kansantaloudelle ja yhteiskunnalle. Oikeudenmukaisten eläke-etuuksien määrittelyä tai kansantalouden työsuorituksien tuottamista varten ei tarvita pikkulasten vanhempien siirtämistä palkkatyömarkkinoille – pikemminkin on turvattava mahdollisuus lasten synnyttämiseen ja lastenhoitotyölle, sillä tämä on edellytys niin kansantaloudelle kuin hyvälle elämälle.

Lakiesitys on puutteellinen ja yhteiskunnallisesti kestämätön, sillä tavoitteeksi ei ole asetettu väestöllistä kestävyyttä ja kansalaisten tahtoman lapsiluvun saavuttamista. Lakiesitys on puutteellisena korjattava siten, että työn ja työmarkkinoiden sekä kansantalouden tilinpidon käsitteet ja arvo määritellään oikein ja otetaan huomioon tavalla, joka vastaa niiden todellista merkitystä.

Lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täällä.