Kotihoidon tukea korotettava ja lapsilisät sidottava indeksiin

Lapen kannanotto 7.9.2022:

Kotihoidon tukea korotettava ja lapsilisät sidottava indeksiin

Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää hallitusta useista positiivisista perheitä koskevista päätöksistä budjettiriihessä, mutta pitää päätöksiä täysin riittämättöminä. Hallituksen budjettipäätöksissä lapsia kotihoidon tuella hoitavat perheet unohdettiin tyystin. Hallituksen päätökset päivähoitomaksujen alentamisesta ja yksityisen hoidon tuen korottamisesta ovat taloudellisia kädenojennuksia palveluita käyttäville, mutta ne tehdään tasa-arvoisuuden ja valinnanvapauden kustannuksella.

- Missä on tuki perheille, jotka hoitavat lapsensa itse? kysyy Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtaja Roberta Fabritius.

- Kotihoidon tuki on huomattavasti pienempi kuin alimmat päivärahat – vain noin 360 euroa kuukaudessa. Tämä on iso epäkohta ja vaatii korjausta, Fabritius jatkaa.

Alhainen syntyvyys on maamme keskeisimpiä ongelmia ja kotihoidon tukea saaneiden naisten todennäköisyys kolmannen lapsen saamiseen on huomattavasti korkeampi kuin niiden, jotka eivät ole saaneet kotihoidon tukea.

- Lastenhoitotyön arvo on tunnustettava. Kansantalouden tilinpitoa on parannettava niin, että se ottaa huomioon perheissä tapahtuvan työn arvon ja lasten työiässä tuottaman arvon, joka on noin 4 miljoonaa euroa lasta kohden, järjestön 3+ perhe -teeman asiantuntija Matti Sillanpää tähdentää. Kun lastenhoitotyön arvo on tunnustettu ja sen tuottama lisäarvo on määritelty, tulee perheiden taloudellinen merkitys ja sosiaalisen jatkuvuuden ylläpito palauttaa talous- ja yhteiskuntapolitiikan keskiöön.

Lapsiperheiden Etujärjestö pitää lapsilisän korottamista joulun aikaan on positiivisena viestinä perheille ja lisäraha auttaa monia perheitä. Lapsilisän taso on kuitenkin jälkeenjäänyt ja lapsilisät pitäisi korottaa pysyvästi ja sitoa indeksiin.

- Virossa syntyvyys lähti nousuun, kun lapsilisiä korotettiin merkittävästi, muistuttaa järjestön varapuheenjohtaja Kristiina Paju.

- On tärkeää, että jokainen syntyvä lapsi saa hyvän alun elämälleen ja, että kansalaiset voivat tavoitella toivomaansa lapsilukua, Paju jatkaa.

- Perhe on nostettava uudelleen arvoon ja perheille on tarjottava mahdollisuus turvallisesti suunnitella ja toteuttaa tulevaisuutta. Lapsiperheet on ymmärrettävä tuottavien hyvinvointi-investointien kohteeksi. Kyse ei ole pelkästään aineellisista investoinneista vaan myös perhemyönteisestä tavasta ajatella ja toimia yhteiskunnassa, järjestön sosiaalipoliittinen asiantuntija Juhani Pekkola kiteyttää.bkt-tuotto_lasten_tyovuosista-copy-3.jpg#asset:287