Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava

Kannanotto 20.11.2022: Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava

Lapsen oikeuksien päivää juhlitaan hyvästä syystä vuosittain marraskuun 20. päivä ja tänä vuonna teemana on turvallisuus. Lapsen oikeudet ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa 1989 vahvistettuja ihmisoikeuksia ja ne määrittelevät kuinka lapsen etu on otettava huomioon olennaisissa asioissa. Suomessa on kuitenkin lapsen oikeuksien määrittelyssä ja toimeenpanemisessa, jopa niiden tunnustamisessa, merkittäviä puutteita, jotka vaarantavat lasten turvallisuutta arjessa.

Lasten oikeuksien sopimus määrittelee lapseksi – ja kaikkien lapsen oikeuksien kantajaksi – lapsen ”ennen ja jälkeen syntymän” eli jo äitinsä kohdussa. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapselle kuuluu hoiva ja lain suoja ennen ja jälkeen syntymän.

Lapsen oikeusturvaa vaarantavasti Suomen ratifioiman YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen virallinen suomenkielinen (ei kuitenkaan ruotsinkielinen) käännös on virheellinen. Siinä lapsen nauttima ”lain suoja” on poistettu ja korvattu ”asianmukaisella hoidolla”.

Valtioneuvosto ei ole korjannut sopimustekstin käännösvirhettä, vaikka asiasta on huomautettu vuosien ajan, virhe on myönnetty ja vaikka kansanedustaja Aittakumpu teki vuonna 2021 asiasta kirjallisen kysymyksen valtioneuvostolle.

Lapsen laillisen suojan vaihtaminen “asianmukaiseen hoitoon” on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen väärennös ja jyrkässä ristiriidassa YK:n määrittelemien lapsen oikeuksien eli vahvistettujen ihmisoikeuksien kanssa. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklat 2 ja 3 erikseen kieltävät kaiken lapsen oikeuksien loukkauksen mielipiteiden tai intressien perusteella. Lisäksi sopimusvaltiot velvoitetaan lapsen suojeluun sekä valvomaan, että muutkin toimijat kunnioittavat lapsen oikeuksia. Tämä koskee myös äitinsä kohdussa kasvavaa lasta. Suomen nykyisessä aborttilaissa lapsen oikeudet on täysin sivuutettu.

Vuonna 2021 keskeytettiin 7634 raskautta, valtaosa sosiaalisista syistä. Vertailun vuoksi samana vuonna kuoli lapsia ja työikäisiä (0–64-vuotiaita) eri syistä 38 vähemmän. Tämän määrän vähentämiseksi tehdään työtä paljon ja laajasti eri sektoreilla. Lapsiperheiden Etujärjestö pitää tärkeänä, että sosiaaliset syyt eivät estä lasten saantia ja myös näitä syitä poistetaan voimakkaasti. Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava ja lapsen oikeuksien sopimusta on noudatettava kuten muitakin velvoittavia ihmisoikeussopimuksia. Suomen valtion on pidettävä YK:n lapsen oikeuksien sopimusta oikeudellisesti sitovana sopimuksena.

Lapsiperheiden Etujärjestö toimii perheiden, lasten ja lasten oikeuksien puolesta. Järjestö toivoo perheille hyvää elämää ja vaatii lapsille heille kuuluvien oikeuksien toteutumista.