Lapset tuovat onnen ja kestävyyden

Suomalaisten tahdon vastainen ja alhainen syntyvyys on hyvinvointivaltion kustannusvajeen juurisyy.

Syntyvyys laski alle uusintamistason vuonna 1969. Vuonna 2022 syntyvyys oli 1,32 lasta/nainen, kun suomalaisten toive on keskimäärin 2,44 lasta. Kansalaiset saavuttavat n. puolet tahtomastaan lapsiluvusta. Vuosittain syntyy alle 45 000, kun kestävä taso on n. 70 000 lasta. Lasten huvetessa väestö ikääntyi. Työiässä olevien määrä vähenee samalla kun ikääntymisen kustannukset kohoavat Hyvinvointivaltio on rakennettu terveen väestöpohjan varaan, mutta sen rahoituspohja on rapautunut. Syntyvyyden ollessa 1,5 lasta/nainen, muut tekijät vakioiden, väestö puolittuu kahden sukupolven välein. Vain syntyvyyden palauttaminen vähintään uusiutumistasolle 2,1 tervehdyttää julkisen rahoituspohjan. Kansan tahtoman syntyvyyden palauttamisen jälkeen kuluu sukupolvi sosiaalivaltion rahoituspohjan eheytymiseen. Se on kuitenkin ainoa toimi, jolla tulevaisuus voidaan turvata.

Tunnemme syyt lapsikatoon ja on täysin mahdollista tukea toivottua lasten hankintaa. Lapset ovat onnen lähde mutta myös tuottavin investointi. Jokainen suomalainen lapsi tuottaa kansantalouteen n. neljä miljoonaa euroa. Ajatus ”korvata puuttuvan väestön jonkun muun valtion kouluttamilla osaajilla” on eettisesti kestämätön ja teknisesti mahdoton. Lisäksi tulijoiden syntyvyyden tulisi olla kestävällä tasolla. Näin ei ole. Petämme itseämme jatkamalla pääpuolen peittoa jalkopäästä leikkaamalla...

Julkisen talouden kustannusvajetta lääkitään lähinnä velalla ja palveluiden supistamisella, joita sanotaan ”leikkauksiksi”. Näin käynnistyivät 0-summapelit, joissa voimakkaat eturyhmät saavuttavat etuja vähäväkisten kustannuksella. Leikkaukset eivät kuitenkaan korjaa perusongelmaa eikä tulevaisuuden strategisia edellytyksiä tule purkaa.

Lapset ja lapsiperheet ovat talouden selkäranka. Niillä ei kuitenkaan ole painostusvoimaa politiikassa. Jos lapsiperheiden taloudellista asemaa heikennetään oloissa, jossa lapsiin sekä perheisiin ja kotihoitoon kohdistuva ylenkatse on valitettavaa muotia, laskee syntyvyys entisestään ja julkisen talouden romahdus kiihtyy.

Hyvinvointivaltion ja eläkejärjestelmän kestävyyttä lisäisi eläke-etujen jyrkkä positiivinen porrastus hoidettujen lasten lukumäärän mukaan. Näin tunnustetaan lastenhoitotyön tuottavuus ja välttämättömyys sekä vähennetään vapaamatkustamista. Lapset ovat reaalinen eläkejärjestelmän turva. Suomalaisten terve tavoite on hyvä elämä lasten kanssa.

Toimet, jotka vähentävät perheen yhteistä aikaa tai jo pienten lasten määrääminen julkiseen kasvatukseen, ovat epäeettisiä ja yleisen edun vastaisia. Valtiovallan, kuntien ja yritysten tavoitteeksi on asetettava jatkuvuus eli Suomen ylisukupolvisen kestävyyden palauttaminen - kansalaisten tahtoma syntyvyys.