Muistio perhevapaauudistusta koskevaan kuulemistilaisuuteen
KUULEMISTILAISUUS KOSKIEN PERHEVAPAAUUDISTUSTA 26.9.2017 KIRJALLINEN MUISTIO Johdanto Lapsiperheiden Etujärjestö ry pitää perhevapaauudistusta erityisen tärkeänä väestörakenneuhan ja perheiden keskinäisen tasa-arvon...

→ Lue koko artikkeli

Lausunto lapsilisiä koskevasta hallituksenesitysluonnoksesta
Lausunto 21.8.2016: Lapsilisiä on leikattu jo liikaa – lapsiköyhyys kasvaa ja lasten määrä vähenee hälyttävästi Lausuntopyynnöstä 6.7.2016 päivättyyn luonnokseen Hallituksen esitykseksi lapsilisälain (796/1992)...

→ Lue koko artikkeli

Lausunto lastenhoidon tukia koskevasta hallituksenesitysluonnoksesta
Lapsiperheiden Etujärjestö antoi 5.1.2015 STM:n pyynnöstä lausunnon hallituksenesitysluonnoksesta koskien lastenhoidon tukia. Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi lastenhoidon tuista (STM062:00/2014) Lapsiperheiden...

→ Lue koko artikkeli

Lausunto kotihoidon tukea koskevasta lakiesitysluonnoksesta
Lapsiperheiden Etujärjestö ry osallistui 4.11.2014 toiseen kotihoidon tukea koskevaan kuulemistilaisuuteen ja antoi 5.11.2014 lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle. Lausunto koskien lastenhoidon tukien...

→ Lue koko artikkeli

Lape antoi lausunnon kotihoidon tuen uudistamisesta
Lapsiperheiden Etujärjestö osallistui 27.5.2014 kotihoidon tuen uudistamista koskevaan kuulemistilaisuuteen ja 3.6.2014 hallitus antoi lausunnon kotihoidon tuen lakiesitysluonnoksesta. "Lapsiperheiden Etujärjestö ry kannattaa isien...

→ Lue koko artikkeli

Lausunto uudesta äitiysneuvolaoppaasta
LAUSUNTO 14.2.2013 TERVEYDEN JA HYVINVOINNINLAITOKSEN ÄITIYSNEUVOLAOPAS 2013 - 2020 Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen mielestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudet suositukset äitiysneuvolatoimintaan ovat varsin...

→ Lue koko artikkeli

LAUSUNTO LASTEN OIKEUKSIEN TUKI RY:N ALOITTEESTA MUUTTAA ISYYSLAKIA
Lapsiperheiden Etujärjestö ry tukee Lasten Oikeuksien Tuki ry:n aloitetta muuttaa isyyslakia. Yhdistyksemme viittaa kannanotossaan Unicefin lausuntoon http://www.unicef.fi/lausunto-141009.   YK:n Lapsen oikeuksien sopimus...

→ Lue koko artikkeli