Lapset tuovat onnen ja kestävyyden

Suomalaisten tahdon vastainen ja alhainen syntyvyys on hyvinvointivaltion kustannusvajeen juurisyy. Syntyvyys laski alle uusintamistason vuonna 1969. Vuonna 2022 syntyvyys oli 1,32 lasta/nainen, kun suomalaisten toive on keskimäärin 2,44 lasta. Kansalaiset saavuttavat n. puolet tahtomastaan lapsiluvusta. Vuosittain syntyy alle 45 000, kun kestävä...

Lapen vuosikokouksen tiedote ja kannanotto

Kristiina Paju Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtajaksiLapsiperheiden Etujärjestön (Lape) sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 22.4.2023 ensimmäistä kertaa hybridimallisena kokouksena Helsingissä ja verkon välityksellä. Lapen puheenjohtajana toimineen Roberta Fabritiuksen sääntöjen mukaiset kaudet puheenjohtajana tulivat täyteen ja Lapen...

Lapsiperheiltä leikkaaminen ei käy!

Eilen julkaistussa valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoituksessa esitetään useita lapsiperheisiin kipeästi osuvia leikkauksia, joista tulevat päättäjät voivat valita mieluisimmat. Lapsiperheiltä leikkaaminen ei käy!Lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset ovat yleisen edun vastaisia ja ne syventävät Suomen väestö- ja rakenneongelmaa...

Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava

Kannanotto 20.11.2022: Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava Lapsen oikeuksien päivää juhlitaan hyvästä syystä vuosittain marraskuun 20. päivä ja tänä vuonna teemana on turvallisuus. Lapsen oikeudet ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa 1989 vahvistettuja ihmisoikeuksia ja ne määrittelevät kuinka lapsen etu on otettava...

Kotihoidon tukea korotettava ja lapsilisät sidottava indeksiin

Lapen kannanotto 7.9.2022: Kotihoidon tukea korotettava ja lapsilisät sidottava indeksiin Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää hallitusta useista positiivisista perheitä koskevista päätöksistä budjettiriihessä, mutta pitää päätöksiä täysin riittämättöminä. Hallituksen budjettipäätöksissä lapsia kotihoidon tuella hoitavat perheet unohdettiin...

Lapsi tuo leivän tullessaan

Kannanotto hyvinvointialueille 21.4.2022: LAPSI TUO LEIVÄN TULLESSAAN Terve väestörakenne on Suomen talouden ja hyvinvointivaltion perusta ja välttämätön edellytys. Väestörakenne on terve, kun syntyy vähintään 2,1 lasta / nainen. Syntyvyys Suomessa romahti alle uusiutumisrajan vuonna 1969. Kokonaishedelmällisyysluku on enää 1,46 lasta / nainen....

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen soveltaminen Suomessa

Kannanotto 20.11.2021: YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja sen soveltaminen Suomessa Lapsen oikeudet kiteytyvät YK:n yleiskokouksen 20.11.1989 hyväksymään lapsen oikeuksien sopimukseen¹. Sopimuksessa on annettu hallituksille ja muillekin toimijoille käsitys siitä, mitä lapsen oikeudet ovat ja kuinka niitä tulisi toteuttaa lainsäädännössä,...

Leskeneläkettä ei saa määräaikaistaa

Kannanotto 7.5.2021: Leskeneläkettä ei saa määräaikaistaaLapsiperheiden Etujärjestö ry ei kannata hallituksen esitystä leskeneläkkeen keston rajaamisesta 10 vuoteen ja järjestö vaatii, että leskeneläkkeen määräaikaistamisesta luovutaan. Nykyinen järjestelmä rajaa jo leskeneläkkeen ulkopuolelle työikäisiä leskiä ja tyypillisesti leskeneläkettä...

Lapsiperheille torjuntavoitto

Kannanotto 2.3.2021: Lapsiperheille torjuntavoittoLapsiperheiden Etujärjestö ry:n kannanotto kansalliseen lapsistrategiaan sekä esitettyyn perhevapaiden uudistukseen nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun lapsiperheiden tämänhetkisen sosioekonomisen tilanteen. Lapsistrategia ja perhevapaauudistus sisältävät hyviä tavoitteita, mutta niissä on myös...

Lapen kuntavaaliohjelma julkaistu

Tiedote 10.2.2021: LAPSI TUO LEIVÄN TULLESSAAN Terve väestörakenne on Suomen talouden ja hyvinvointivaltion perusta ja välttämätön edellytys. Väestörakenne on terve, kun syntyy vähintään 2,1 lasta / nainen. Syntyvyys Suomessa romahti alle uusiutumisrajan vuonna 1969 ja on enää 1,4 lasta / nainen. Lapsia syntyy vuosittain n. 46 000 kun terveen...

Lapsiperheille on taattava perusturva​

Kannanotto 11.1.2021 Lapsiperheille on taattava perusturva Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman tutkijatyöryhmän esitys kotihoidon tuen lakkauttamisesta (HS 6.1.2021) on lapsi- ja perhevastainen ja siten haitallinen yhteiskunnalle. Lasten ja perheiden hyvinvointinäkökulma loistaa poissaolollaan esityksestä, vaikka on hyvin tiedossa, että...

Lapset ovat tulevaisuutemme

Tiedote 5.5.2020: Lapset ovat tulevaisuutemmeLapsiperheiden Etujärjestö ry valitsi vuosikokouksessaan huhtikuun lopussa hallituksen puheenjohtajaksi Roberta Fabritiuksen Mäntsälästä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juhani Pekkola Kotkasta sekä Matti Sillanpää ja Päivi Tenhunen-Marttala Espoosta. Varajäseneksi valittiin Mirka Kupari...

Kotona tehty työ näkyväksi ja eläkehyvitys lapsista

Kannanotto 3.3.2020: Kotityö BKT:seen ja eläkehyvitys lapsista äideille Tilastokeskuksen mukaan kansantalouden tilinpito on puutteellinen, koska siitä puuttuu kotityön osuus. Oikein arvioituna kotityö tuottaa BKT:stä kolmanneksen - vuosittain noin 100 miljardia euroa. Kansainvälinen työjärjestö ILO linjasi jo vuonna 2013, että palkaton työ tulee...

Lapsiperheille torjuntavoitto

Kannanotto 7.2.2020: Perheille torjuntavoitto Lapsiperheiden Etujärjestö ry on hyvillään siitä, että hallitus ei esitä perhevapaisiin ja kotihoidon tukeen heikennyksiä ja siitä, että perhevapaisiin lisätään joustoa. Järjestö on kuitenkin huolissaan siitä, että esitys on vanhempikeskeinen, eikä siinä näy syntyvyyttä merkittävästi edistäviä...

Lapsiperheet pelastavat suomalaisen yhteiskunnan

Kannanotto 20.9.2019: Lapsiperheet pelastavat suomalaisen yhteiskunnanLapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää hallitusta useista positiivisista perhepoliittisista päätöksistä budjettiriihessä, mutta pitää päätöksiä täysin riittämättöminä.Hyvinvointivaltio on rakennettu terveen väestörakenteen pohjalle. Sitä ei enää ole 50 vuotta jatkuneen, väestön...

Uusi hallitusohjelma herättää toivoa käänteestä parempaan

Kannanotto 20.6.2019: Uusi hallitusohjelma herättää toivoa käänteestä parempaanLapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta monilapsisten perheiden huomioimisesta neljännen ja viidennen lapsen lapsilisän korottamisella sekä lapsilisien sitomisesta indeksiin. Lapsilisien ostovoiman jälkeenjääneisyyttä on kuitenkin tarpeen korjata...

Tulevaisuus on lapsissa

Tiedote 3.5.2019: Tulevaisuus on lapsissa Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n vuosikokous pidettiin lauantaina 27.4.2019 Espoossa. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2019 sekä päätettiin muista sääntömääräisistä asioista. Roberta Fabritius Mäntsälästä valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana ja Juhani Pekkola Kotkasta, Päivi...

Tavoitteet hallituskaudelle 2019-2023

Suomalaisen yhteiskunnan jatkumo on hyvinvoivissa lapsiperheissä. Lapsiperheiden henkinen ja taloudellinen hyvinvointi sekä syntyvyyden edistäminen tulee nostaa keskiöön tulevassa hallitusohjelmassa. Suomalainen perhepolitiikka ei kannusta lasten saamiseen ja suomalaiset jäävät kauas omasta lapsitavoitteestaan. Perhepolitiikassa on kyse siitä,...

Syntyvyys budjettiriihen keskiöön

Kannanotto 28.8.2018: Syntyvyys budjettiriihen keskiöönSuomalaiset saivat viime vuonna ennätyksellisen vähän lapsia. Voimakkaasti aleneva syntyvyys on huomattavasti väestön uusiutumistason alapuolella ja lapsia syntyy vain n. 60% suomalaisten toivomasta lapsiluvusta. Alhainen syntyvyys on johtanut väestön ikääntymiseen ja huoltosuhteen...

Perhe on nostettava uudelleen arvoon

Syntyvyyden jyrkkä lasku on suuruutinen, joka puhuttaa nyt ja lähivuosikymmeninä. Syitä vauvakatoon etsitään. Mietitäänpä yleistä ilmapiiriä: Milloin ja mitä lapsesta puhutaan? Mitä hyvää lapselle halutaan? Millaista puhetta kuulevat nuoret aikuiset, joista pitäisi pian tulla vanhempia? Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvitys...

Lapset tekevät tulevaisuuden

Tiedote 15.5.2018: Lapset tekevät tulevaisuuden, mahdollistetaan lapsitoiveetLapsiperheiden Etujärjestö ry valitsi vuosikokouksessaan huhtikuun lopussa hallituksen puheenjohtajaksi Roberta Fabritiuksen Mäntsälästä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Päivi Tenhunen-Marttala Espoosta, Matti Sillanpää Espoosta, Sanna Luomanmäki Oulusta, Juhani...

Järki voitti perhevapaauudistuksessa

Kannanotto 14.2.2018: Järki voitti perhevapaauudistuksessa Lapsiperheiden Etujärjestö ry on hyvillään siitä, että kohtuus ja järki voittivat perhevapaauudistuksessa. Kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat eivät ole ”työttömiä”, vaan he tekevät erittäin tuottavaa ja yhteiskunnalle välttämätöntä työtä. Tästä työstä heille tulisi myöntää työn arvoa...

Kannanotto perhevapaauudistuksen valmisteluun liittyen

Kannanotto 8.1.2018: Perhevapaauudistuksessa huomioitava väestörakenneuhka ja lapsiperheiden keskinäinen tasa-arvo Yle Uutisten mukaan perhevapaauudistuksen linjausten on tarkoitus olla valmiina tammikuun aikana. Järjestöjen edustajia ja tutkijoita kuultiin muodollisesti syksyllä, mutta varsinaisista “perhevapaaneuvotteluista" lapsiperheiden...

Budjetti kiristää lapsiperheiden taloutta edelleen

Kannanotto 12.9.2017: Budjetti kiristää lapsiperheiden taloutta edelleen Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta useista tukitoimista lapsiperheille kuten äitiysavustukseen satsaaminen, korotus minimivanhempainpäivärahaan ja yksinhuoltajien lapsilisään, huoltajakorotus opintotukeen sekä päivähoitomaksujen alentaminen. Huomioitavaa...

Edellytyksiä lasten saantiin parannettava

Kannanotto 28.8.2017: Edellytyksiä lasten saantiin parannettava Kansanedustaja Antti Rinteen avaus lasten saantiin on tervetullut ja erityisesti herättely myös isompien lapsilukujen tarpeeseen. Suomalaiset haluavat keskimäärin 2,44 lasta. Syntyvyys on enää 1,5 lasta/nainen. Tilanne on sekä suomalaisten tahdon että yleisen edun vastainen....

Perhevapaita uudistettava viisaasti

Kannanotto budjettiriiheen 4.8.2017: Perhevapaita uudistettava viisaasti Suomalaiset haluavat saada keskimäärin 2,44 lasta. Vuonna 2017 syntyvyys on 1,5 lasta/nainen. Voimakkaasti aleneva syntyvyys on n. 30% väestön uusiutumistason (2,1) alapuolella. Lapsia syntyy vain n. 60% suomalaisten haluamasta lapsiluvusta. Tilanne on sekä kansalaisten...

Perheet mukaan perhevapaauudistuksen valmisteluun

Kannanotto 26.4.2017: Perheet mukaan perhevapaauudistuksen valmisteluunLapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta opiskelijavanhempien huoltajakorotuksesta, pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksujen alentamisesta sekä perhevapaiden ja kotihoidon tuen säästämisestä kiintiöinniltä ja leikkauksilta.Hallituksen puoliväliriihessä...

Lapsiperheiden toimeentulon kiristämisellä vakavat seuraukset

Päivähoitomaksujen enimmäismaksun korotus 22%, josta Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti eilen, on kohtuuttoman kova, varsinkin kun ajatellaan heikennyksiä, joita varhaiskasvatukseen on jo aiemmin tehty muun muassa sallimalla suurempia ryhmäkokoja. Korkein korotus osuu myös entistä useampaan perheeseen, kun jo keskituloiset perheet nousevat...

Ruusut ja risut hallitusohjelman perhepolitiikalle

18.6.2015: Ruusut ja risut hallitusohjelman perhepolitiikalle - Kannanotto Suomen hallituksen hallitusohjelmaan Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää Suomen hallitusta perhe­- ja peruspalveluministerin viran perustamisesta sekä hallitusohjelman suunnitelmasta kohdentaa määrärahoja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Myös...

Linjaus subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n linjaus koskien subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista varhaiskasvatuslakiesityksessäLapsiperheiden Etujärjestö suhtautuu varauksella kokoaikaiseen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen, eikä kannata hallituksen nykyistä esitystä varhaiskasvatuslaiksi. Lain tulee taata, että erityistilanteessa lapselle...