Adressi: Kotihoidontuen jakaminen perheiden päätettäväksi
Vielä ehdit allekirjoittamaan tärkeän adressin kotihoidontuen puolesta täällä.
Adressi suljetaan perjantaina 1.11. ja sulkemisen jälkeen se lähetetään peruspalveluministeri Susanna Huoviselle.

Adressin sisältö:

Hallituksen budjettiesitys 2014 kotihoidontuen pakollisesta jakamisesta tasan vanhempien kesken rikkoo perheiden oikeutta päättää omista asioistaan.

Esityksessä ei oteta huomioon perheiden sisäisiä tilanteita: Miten käy eronneiden yhteishuoltajien tai eroamassa olevien? Entä yksinhuoltajien? Pätkätyötä tekevien tai työttömien? Lisäksi esitys sivuuttaa puolisoiden väliset tuloerot. Parempituloisen puolison hoitovapaalle jääminen tuottaisi perheelle taloudellisia ongelmia.

Jos hallitus pakottaa jakamaan kotihoidontuen tasan, on vaarana, ettei perheillä ole varaa käyttää toista puolta hoitovapaasta ollenkaan. Hoitovapaalle jääminen on myös lähes mahdotonta yksityisyrittäjälle.

Esitys unohtaa lasten edun saada kotihoitoa. Perheillä on oltava oikeus itse päättää lastenhoidosta ja siten myös kotihoidontuen jakamisesta.

Adressin on perustanut Elina Kastepohja.