Adressi: Päivähoidon ryhmäkoolle asetettava lakisääteinen enimmäismäärä
Päivähoidon suuret ryhmäkoot ovat huolestuttaneet alan asiantuntijoita,
ammattilaisia ja vanhempia jo vuosia. Uuteen päivähoitolakiin on määritettävä
ryhmien enimmäiskoko. Lapsiperheiden Etujärjestö ry on valmistellut asiasta
kannanoton, johon nyt kerätään nimiä internetissä, osoitteessa

http://www.adressit.com/paivahoidon_ryhmakoot

Kannanottoon ja adressiin kerätään nimiä 31.12.2009 asti, jonka jälkeen luovutamme
ne eduskunnalle. Nimien keruun edistymistä voi seurata Lapsiperheiden
Etujärjestön kotisivuilla http://www.lape.fi.

Tietoa kannanotosta ja adressista saa mielellään levittää eteenpäin kaikille
kiinnostuneille. Toivottavasti saamme yhdessä aikaan muutoksen!

Ystävällisin terveisin,

Anna Lanas-Nevala
Puheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry

Yhteyshenkilö kannanottoa ja adressia koskevissa asioissa:
Johanna Happonen
Lapsiperheiden Etujärjestö ry
johanna.happonen(@)netti.fi