Beslutfattarna tycks ha tappat intresset för barnens bästa?
Vi undertecknade förstår att det är extra tuffa tider och ont om pengar, men slutligen är det frågan
om vad man vill prioritera. Om man nu i “sparpaniken” kör ner små och byskolor, kan framtiden hämta med sig mycket större kostnader. Vi vill betona att vi förstår att det behövs sparåtgärder i dessa tider, men kan inte godkänna med vilka åtgärder besparingarna körs igenom.

Undervisningsministeriet föredrar i sitt utlåtandet små klassenheter, och har till och med delat ut skillda “öronmärkta” pengar till detta i vissa kommuner. Om man avslutar flera små skolor, ledar det naturligtvis till större grupper i kvarblivande större skolor. Stora gruppstorlekar har visats att påverka negativt till både barnens fysiska och psykiska hälsa. Vi har inte råd till det.

Man borde i stället för att köra ner skolorna, utveckla deras verksamhet. Byskolorna är ju “multifunktionella” på många sätt. De har inte betydelse endast för elever, utan står också för samhörighet och gemenskap. Med bra och planerad samarbete mellan nämder,föräldrar, daghem, skolor, byråd och fritidsverksamhet, kan vi sökert komma längre. Betydelse av utveckling och samarbete förekommer också i Undervisningsministeriets rapport om småskolor.

Vi vill betona att storskolor behövs också och att man ska inte motsatta små och stora skolor. Barn i olika åldrar har olika behov. Ett litet barn känner sig tryggt när den får gå i en skola nära hemmet, med liten grupp och bekanta människor. En större barn och tonåring kan igen bra utnyttja de stora utval av möjligheter en storskola kan bjuda på. Dessutom har större skolor bättre resurser till specialundervisning.

Barnen är unika och det måste finnas alternativer i skolstorlekar också i sämre financiella situationen. Det är inte lätt och ta hänsyn till detta i beslutsfattandet. Men med mera sammarbete mellan föräldrar, daghem, skolor, nämder osv tror vi, att det leder till bättre resultat både på psykiskt och ekonomiskt sätt. Vi måste lära oss göra sådana beslut här i Borgå som vi kan stå för också i framtiden.

Henrietta Janhonen
.(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen)
Sanna Hamström
.(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen)
Borgånejdens verksamhets ansvariga
Barnfamiljernas intresseorganisation

www.lape.fi