Budjettiriihessä huomioitava myös suurperheet




Kannanotto 27.8.2014:


Tänään Suomen hallitus aloittaa neuvottelemaan budjettiriihessä lapsiperheitä koskettavista taloudellisista leikkauksista ja niitä kompensoivasta lapsiperhevähennyksestä verotukseen.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry (Lape) yhtyy Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Väestöliiton kannanottoon 25.8.2014.

Lape huomauttaa, että valtiovarainministeri Antti Rinteen budjettiesityksessä ei ole tuotu esille, miten lapsiperhevähennyksessä otetaan huomioon perheen lapsilukumäärä. Ehdotus myös eriarvoistaa lapsiperheet, jos vähennyksen saa vain ansiotulojen perusteella huomioimatta erilaisia tukia saavat perheet. Lisäksi vanhempien tuloja tulee katsoa kokonaisuutena ja perheen kokoon suhteutettuna.

Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan kumpikin vanhempi voisi saada Rinteen mallissa verovähennystä enintään 150 euroa ja yksinhuoltaja 300 euroa vuodessa. Vanhempi saisi vähennyksen vain, jos henkilökohtaiset tulot alittavat tulorajan. Verovähennys pienenisi tulojen kasvaessa eikä sitä saisi, jos vanhemman henkilökohtaiset vuositulot ylittävät 32 000 euroa. (HS 19.8.2014)

Tällainen verokorvausmalli ontuu pahasti, koska se ei ota huomioon pienituloisia vanhempia, joilla ei ole verotettavia ansiotuloja, eikä myöskään perheitä, joissa on vain yksi ansiotyössäkäyvä. Jos esimerkiksi toinen vanhemmista on kotivanhempi ja toinen ansaitsee 4000 euroa ei ole oikeudenmukaista, että kahden 2000 euroa ansaitsevan vanhemman perhe saa veroetua, mutta kotivanhemman perhe jää kokonaan ilman verovähennystä.

Jos lapsilisien leikkaamisesta pidetään kiinni ja lapsiperhevähennys tulee kompensoimaan leikkausta, vähennyksen tulorajassa tulisi myös ottaa huomioon perheen kaikki lapsilisään oikeutetut lapset ja verovähennystä laskiessa tulisi katsoa vanhempien yhteistuloja.

Suunniteltu kotihoidon tuen puolittaminen osuu rankasti monilapsisiin perheisiin ja sitä on syytä harkita vielä huolella. Kotihoito on yleistä perheissä, joissa on useita alle kouluikäisiä ja usein toisen vanhemman työssäkäynnin ehtona on se, että lapset voidaan hoitaa kotona toisen vanhemman toimesta. Nyt esitetty muutos kotihoidon tukeen on pitkälti rakennettu vastaamaan sellaisen 1 ­- 2 lapsen perheen tarpeisiin, jossa kummallakin vanhemmalla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde.

Sekä kotihoidon tuen uudistamisessa että lapsivähennyksessä on syytä ottaa huomioon myös monilapsisten perheiden asema ja haasteet yhteiskunnassa.


Lapsiperheiden Etujärjestö ry

Roberta Fabritius
puheenjohtaja

Minna Mustonen
varapuheenjohtaja

 

 

Lisätietoja:
Roberta Fabritius
rfabritius(@)gmail.com
0445402727

Minna Mustonen
minnamustonen1(@)gmail.com
0408397371