Hallitus tekee kotiäitiyden ja lasten kotihoidon tuen suhteen raakaa ja julmaa politiikkaa
Julkaisuvapaa kannanotto Suomen hallitukselle 11.12.2013:

Hyvä hallituksen jäsen!

Hallitus tiedotti päätöksestään rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013. Sen mukaan hallitus päätti antaa esityksensä kotihoidon tuen muuttamisesta budjettilakina vuonna 2014 ja tämä lainsäädäntö tulee voimaan 1.8.2015.

Olemme Lapsiperheiden Etujärjestössä erittäin pettyneitä ja pahoillamme hallituksen päätöksestä.

Päätös kuvastaa hallituksen moraalista tilaa ja arvomaailmaa, joka ei vastaa 2000-luvun sivistystasoa, ja olemme tästä hyvin huolestuneita. Koemme tällaisen päätöksen olevan askel kohti moraalista rappeutumista yhteiskunnassamme. Erityisen huolestuttavaa tästä tekee se, että tämän askeleen ottaja on maamme ylin johto, hallitus.

Viimeksi pikkulapsia on riistetty äideiltään näin massiivisesti sotien aikana sotatilan moninaisten vaatimusten ja uhrausten vuoksi mm. lähettämällä lapset sotalapsiksi Ruotsiin ja sotakorvausten maksamiseksi kehottamalla pienten lasten äidit työskentelemään pitkiä työvuoroja tehtaissa. Nämä olivat kuitenkin väliaikaisia ratkaisuja, joiden jälkeen äitien mahdollisuutta tehdä kotiäidin työtä kotona ei haluttu rajoittaa vaan päinvastoin, sitä arvostettiin edelleen ja se saatettiin myös oikeutetusti rahallisen korvauksen piiriin. Näitä sodan tuomia ratkaisuja ei tehty lain pakottamana, vaan kansalaisten itsenäisillä päätöksillä ja vapaalla valinnalla. Kansalaiset ymmärsivät ja tiesivät, mikä yhteiskunnan tilanne oli yli 60 vuotta sitten. Nyt Suomella menee monella mittarilla mitattuna paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Suomen kestävyysvaje ei korjaannu komentamalla pienten lasten äitejä kodin ulkopuolelle töihin.

Hallitus tekee nyt kotiäitiyden ja lasten kotihoidon suhteen raakaa ja julmaa politiikkaa. Emme näe siinä hallituksen esittämää todellista säästöä, tasa-arvon lisääntymistä emmekä naisen aseman kohentumista vaan päinvastoin.

Pidämme myös erittäin huolestuttavana asiana sitä, että hallituksen päätöksissä eivät näy kansalaisten mielipiteet eivätkä asiantuntijoiden lausunnot. Tämä kertoo demokratian murentumisesta Suomessa.

Aiomme jatkaa työtä nykyisen kotihoidon tuen puolustamiseksi ja toivomme hartaasti, että myös hallituksen jäsenten sekä valmistelevien virkamiesten silmät, korvat ja ymmärrys avautuisivat epäoikeudenmukaisten ja kansalaisia sortavien esitysten ja päätösten suhteen.

Perheiden ja Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen puolesta teihin edelleen vedoten,

Roberta Fabritius
Puheenjohtaja

Minna Mustonen
Hallituksen jäsen