Kannanotto hallitusohjelmaan
5.9.2011
Kannanotto hallitusohjelmaan

Lapsiperheiden Etujärjestö ja KotiVanhemmat -yhdistys tukevat hallitusohjelman tavoitetta
vähentää köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Hallitusohjelmassa on kirjaus: ”Työ on parasta sosiaaliturvaa.” Työn kuvaa on suomalaisessa
yhteiskunnassa syytä laajentaa. Arvokasta, ahkeraa ja tulevaisuutta rakentavaa työtä tehdään
myös niissä talouksissa, joissa toinen vanhemmista hoitaa perheen lapsia kotihoidon tuella
lasten omissa kodeissa. Lasten kotihoitoon käytetyt vuodet tulee huomioida kotona lapsiaan
hoitavien työhistoriassa sekä eläkkeen karttumisessa.

Hallitusohjelma lupaa edistää kotihoidon tukea saavien asteittaista siirtymistä työelämään
yhdistämällä varhaiskasvatuspalvelut ja taloudellinen tuki. Tämä on erinomainen linjaus, jotta
lasten kotihoitajat eivät jää tyhjän päälle, kun lasten kotihoitovuodet päättyvät. Useita vuosia
lasten kotihoitotyötä tehneiden vanhempien työelämään paluuta varten tulee luoda uusia
toimintakäytäntöjä.

Päivähoitojärjestelmää tulee kehittää niin, että se mahdollistaa perheen ja työelämän
joustavan yhdistämisen. Taloudellisen tuen lisäksi kotona lastaan hoitaville vanhemmille tulee
järjestää valtion tukemaa ammattitaidon päivityskoulutusta. Hoitovapaalla oleva vanhempi
pysyy näin ajan tasalla työpaikkansa muutoksista sekä kynnys työhön palaamiseen on
matalampi. Miten lasten kotihoitoa tuetaan, jää nähtäväksi.

Yksinhuoltajaperheet ovat huomioituna hallitusohjelmassa, mutta maininta monilapsisista
perheistä puuttuu kokonaan. Lasten kotihoitaminen on yleistä perheissä joissa alle kouluikäisiä
lapsia on kolme tai enemmän. Hallitusohjelman kirjaus: “Perheiden palveluja ja etuuksia
kehitetään ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet”, antaa hyvät eväät perhepalvelujen
uudistamiselle. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota siihen, että lapsiperheet ovat eriarvoisessa
asemassa lapsiperhepalveluiden sekä tukien saatavuuden suhteen asuinkunnasta riippuen,
vaikka lainsäädäntö on sama kaikille.

Lapsiperheiden Etujärjestö ja KotiVanhemmat painottavat sitä, että kuntien valtionosuuksien
leikkaukset eivät saa nyt kohdistua lapsiperhepalvelujen karsimiseen. Lyhytnäköisten
säästötoimien jäljet näkyvät heti lapsiperheiden pahoinvointina.

Vanhemmuus on vastuullinen ja tärkeä tehtävä yhteiskunnassamme. Lapset ja nuoret ovat
meidän yhteinen ilo ja tulevaisuuden voimavara.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry
www.lape.fi

Kaarina Torkkola
puheenjohtaja

Laura Hiltunen
varapuheenjohtaja

KotiVanhemmat KotVa ry
.(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen)

Ulla-Maija Wiander
puheenjohtaja

---------
Lisätietoja:

Kaarina Torkkola
.(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen)
040-8367320

Ulla-Maija Wiander
.(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen)
045-1298 465