Kannanotto kotihoidon tuki uudistukseen
Eilen hallitus tiedotti päätöksistään Suomen talousvajeen korjaamiseksi. Lapsiperheiden Etujärjestö ry on tyrmistynyt hallituksen halusta leikata kotihoidon tukea niiltä perheiltä, joissa toinen vanhempi ei jää hoitovapaalle.

Valtionvarainministeriö on todennut omassa selvityksessään, että ”kotihoidon tuen keston lyhentäminen ei ainakaan lyhyellä aikavälillä tuottaisi merkittäviä julkistaloudellisia säästöjä. Sillä olisi kuitenkin muita, jopa säästöjä tärkeämpiä vaikutuksia, kuten sukupuolten välisen tasa-arvon parantuminen työmarkkinoilla” (IS 28.8.13).

Jos tarkoituksena ei ole säästö, vaan tasa-arvosta huolehtiminen, eikö olisi löytynyt muita keinoja? Esimerkiksi vanhemmuuden kustannusten tasaamisella olisi suurempi tasa-arvoa parantava vaikutus. Eikö kannustimena toimisi paremmin porkkana kuin keppi? Jos kyse on äitien kannustamisesta töihin entistä aiemmin, missä on lapsen etu? Pienen lapsen, joka muutoin olisi saattanut olla kotona kolmevuotiaaksi?

Tutkimusten mukaan alle kolmevuotias ei voi hyvin suurissa ryhmissä. Jos pieniä lapsia tulvii päivähoitoon entistä enemmän, lisätäänkö kodinomaisten päivähoitopaikkojen määrää? Mistä löytyvät hoitajat kaikille lapsille, kun jo nyt päiväkodeissa on resurssipula?

Miksi perheiden mahdollisuuksia hoitaa lapsensa kotona rajoitetaan? Isien kotiinjääminen ei Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan (YLE kotimaa 29.8.) lisääntyisi, joten seurauksena on se, että taloudellisista syistä lapsi laitetaan aiemmin hoitoon ja äiti lähtee töihin, jos työpaikka löytyy.

Jos tällä uudistuksella halutaan edistää tasa-arvoa, niin perheiden taloudellinen tilanne ei saisi siitä kärsiä, kuten nyt Ylen uutisten asiantuntijoiden mukaan tapahtuisi.

Lapsiperheiden Etujärjestö ei hyväksy hallituksen tapaa eriarvoistaa perheitä tasa-arvon ja talouden kohentamisen nimissä. Todellisuus on se, että hallitus on päätöksellään puolittanut kotihoidon tuen keston. Lapsiperheiden Etujärjestö vaatii, että kaikkien lapsiin kohdistuvien uudistusten kohdalla tehdään lapsivaikutusten arviointi ja otetaan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti huomioon ensisijaisesti lapsen etu. Lasten hyvinvointi ei saa koskaan jäädä muiden asioiden jalkoihin.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n hallituksen puolesta

Roberta Fabritius
puheenjohtaja

Minna Mustonen
hallituksen jäsen