Kannanotto Kuopion Yhteiskoulun lakkauttamissuunnitelmiin
KANNANOTTO

Kuopion Yhteiskoulun lakkauttaminen on suunnitelmissa aikaistaa. Kiirehtiminen ei kuitenkaan ole osoittautunut viisaaksi ratkaisuksi aikaisemmissakaan kouluverkoston supistuksissa, joten aikalisän ottaminen on tarpeen tällä kertaa. Yhteiskoulun lakkauttamista perustellaan keskusta-alueen vähenevillä oppilasmäärillä ja onkin totta, että uuden koulupolkusuunnitelman mukaiselta alueelta tulevat yläkoululaiset mahtuvat juuri ja juuri Minna Canthin ja Hatsalan Klassilliseen yläkouluun. Ongelmalliseksi tilanne kuitenkin tulee, kun eteläisten kaupunginosien oppilasylimäärää suunnitellaan purettavaksi keskusta-alueen kouluihin.

Kouluverkostosuunnitelmassa yhden koulun oppilasmäärän ylärajaksi on määritelty 600 oppilasta. Kallaveden kouluun laskennallisesti mahtuisi 720 ja Hatsalaan 670, mutta yli 600 oppilaan sisäänoton ei tulisi olla kuin väliaikaista. Kuopion kaupungin väestö- ja oppilasennusteiden mukaan seuraavien seitsemän vuoden aikana Kallaveden kouluun oppilaita olisi tulossa noin 800 vuosittain, mikä tekee 200 ylimääräistä oppilasta vuosittain. Eteläisen alueen toisen yläkoulun, Jynkänlahden koulun, oppilasmäärän ennustetaan lähtevän laskuun vuonna 2010, mutta kapasiteettia siellä on maksimissaan 80 oppilaspaikkaa (vuonna 2015).

Jo näiden yksinkertaistenkin laskelmien avulla, joissa ei ole huomioitu painotusten vetovoimaisuutta, huomataan tilanteen kestämättömyys: Yhteiskoulun lakkauttaminen muuttaa vähintään yhden yläkoulun oppilasmäärältään pysyvästi yli 600 oppilaan kouluksi. Tästä syystä vaadimme Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n edustajina pidättäytymistä Kuopion Yhteiskoulun lakkauttamisen aikaistamisesta, oppilaiden sijoittumisen ja koulupaikkojen riittävyyden varmistamiseksi lisäselvityksillä koskien koko Kuopion kouluverkkoa huomioiden eri tilojen remontointitarpeet ja oppilaiden liikkuvuuden eri koulujen välillä.

Kuopiossa 17.10.2008

Laura Hiltunen ja Katja Koivistoinen
Kuopion aluevastaavat
Lapsiperheiden Etujärjestö ry

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on perustettu 17.11.2001. Se pitää yllä ja solmii suhteita ministeriöihin, eduskuntaan, kuntiin ja muihin päättäviin tahoihin, sekä muihin lapsi- ja perheasioihin keskittyneisiin kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin ja tutkimuslaitoksiin. Tavoitteena on saada lainsäädännössä aikaan muutoksia, joilla lisätään lapsiperheiden mahdollisuuksia löytää kunkin perheen yksilölliseen tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja ja katkaistaan lapsiperheiden taloudellisen aseman heikkeneminen muuhun väestöön nähden. Pienten lasten koti- ja päivähoidon, koululaisten iltapäivähoidon, lasten-, äitiys- ja perheneuvoloiden, lapsilisien, perhevapaiden, työelämän ja verotuksen kehittäminen perheystävällisempään suuntaan ovat vaikuttamisen painopisteitä.
Lisätietoja: www.lape.fi