Kannanotto verovähennysoikeuteen ja varhaiskasvatuslain valmisteluun
Hallitusohjelman ensimmäiseksi kärkihankkeeksi on kirjattu pyrkimys vähentää köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

MLL:n pääsihteeri Mirjam Kalland ja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula nostivat esille yhteisessä tiedotteessaan lapsista tehtävän verovähennysoikeuden palauttamisen yhtenä keinona vähentää lapsiperheköyhyyttä Suomessa. Lapsiperheiden Etujärjestö tukee verovähennysoikeuden palauttamista lapsiperheille. Verovähennysoikeus poistettiin vuonna 1994.

Hallitusohjelmassa on kirjaus:” Kansalaisjärjestöjen tekemä arvokas työ täydentää yhteiskunnan palveluita ja lisää hyvinvointia.”

Yksinhuoltajien ja alle 3-vuotiaiden lasten perheiden ja monilapsisten perheiden taloudellinen asema on monien tutkimusten mukaan heikko muihin perhemuotoihin verrattuna. Mikä on se foorumi, jossa mietitään lasten kotihoidon tukeen liittyviä kehittämistarpeita, kysyy Lapsiperheiden Etujärjestö.

Enemmistö pikkulapsiperheistä haluaa hoitaa lapsiaan kotona oman vanhemman toimesta. Alle 3-vuotiaiden lasten ryhmään kuuluvat kaikki ne lapsiperheet, jotka ovat lasten kotihoidon tuen saajia. Lasten kotihoidon tuen saajien joukossa on paljon monilapsisia perheitä, joissa on lapsia kolme tai enemmän. Lasten kotihoidon tukea ei saa laskea, vaan lasten kotihoidon edellytyksiä tulee vahvistaa.

Nykyinen työ- ja perhepolitiikka kannustaa valitsemaan joko kokopäiväisen työssäkäynnin tai kokopäiväisen kotivanhemmuuden. Osa-aikatyön mahdollisuuksia tulee lisätä. Osittaista hoitotukea on työaikaansa lyhentäville vanhemmille korotettava tuntuvasti ja sitä on maksettava siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 10 vuotta. Vanhempien tulee voida järjestää työaikansa lyhentäminen myös siten, että molemmat lyhentävät työaikaansa samanaikaisesti ja saavat siitä korvauksen. Myös yrittäjillä on oltava mahdollisuus osa-aikaisen työn oikeuttamaan etuuteen.

Päivähoidon maksujärjestelmää tulee kehittää siten, että perhe maksaa päivähoitopalveluista todellisen käytön mukaan. Tämä vähentää ns. turhaa käyttöä ja kannustaa vanhempia lyhentämään työaikaansa ja lisäämään perheen yhteistä aikaa.

Kun uutta varhaiskasvatuslakia aletaan valmistelemaan niin pitää huolehtia siitä, että valmistelutyöryhmiin valitaan edustajia myöskin lasten kotihoitoperheistä. Lapsiperheiden Etujärjestö pitää tärkeänä, että hallitus kuuntelee uuden varhaiskasvatuslain valmistelussa asiantuntijoina lapsiperhejärjestöjä.


Kaarina Torkkola
puheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry.

Laura Hiltunen
varapuheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry