Kuopion kaupungin säästötoimien vaikutus lapsiin ja nuoriin
Hyvät Kuopion kaupunginhallituksen jäsenet,

Olemme huolestuneina seuranneet kaupunginhallituksen säästö kuuria ja kauhuksemme huomasimme lehdestä (SS 31.3.2009) kaupungin lisäsäästötarpeista ja pyrkimyksistä vähentää 150 henkilötyövuotta ensi vuonna. Miten tämä säästötavoite on mahdollinen yhtälö henkilöstön lisäyspaineiden kanssa? Kuopion kaupungin Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman vuoden 2008 toimintakertomuksessa on seuraavaa (s. 5.): ”Terveydenhoitajien virkojen lisääminen: On arvioitu neuvolatoimintaan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon tulossa olevan asetuksen tuomiin muutoksiin (määritykset toiminnan sisältöön jotka tulevat johtamaan terveydenhoitajien lisävirkojen tarpeeseen). Asetuksen arvellaan astuvan voimaan 1.7.2009 ja siirtymäaikaa annettane korjata tilanne 1.1.2011 asti. Lisävirkojen tarve on näillä näkymin 17 terveydenhoitajan ja 5-7 lääkärivirkaa.” Samalla sivulla puhutaan myös koulupsykologien ja kuraattorien virkojen lisätarpeesta, joka määrärahojen puutteessa jäi korjaamatta vuonna 2008.

Jo nyt säästöistä johtuvat lomautukset iskevät lapsiin ja nuoriin kipeästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden mukaan lapset ja nuoret kärsivät huomattavasti päivähoito ja koulutoimen säästöistä. Suuret ryhmäkoot sekä vaihtuvat ja väsyneet aikuissuhteet aiheuttavat lapsille huomattavia tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöitä. He myös huomauttavat, että palvelujen lähtötaso on nyt huonompi kuin 1990-laman alussa, joten säästötoimiin ei todellakaan nykytasosta ole enää varaa. (http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/03/tutkijat_lasten_palveluista_ei_saa_leikata_taantumassa_650134.html)

Haluaisimme kuulla, miten jatkuvista säästöistä huolimatta aiotte turvata kuopiolaisten lasten ja nuorten tulevaisuuden?

Kuopiossa 1.4.2009

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n Kuopion aluevastaavat
Laura Hiltunen ja Katja Koivistoinen