Lape mukana Kuluttajaparlamentissa
 

 

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentti rekee vuosittain kannanottoja osallistuvien järjestöjen ja kuluttajien kannalta merkittäviin aiheisiin. Toimintaan osallistui yli 50 kansalaisjärjestöä ja säätiötä. Lapsiperheiden Etujärjestö ry oli yksi niistä.

Viralliset kannanotot muodostettiin äänestämällä kahdessa istunnossa. Ensimmäinen istunto pidettiin 26.9. vain toimintaan osallistuvien järjestöjen kesken. Täysistunto oli eduskunnan lisärakennuksessa 21.10. Järjestöedustajien lisäksi paikalla oli mm. poliittisten puolueiden edustajia sekä lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.

Täysistunnossa hyväksyttiin kannanotot: "Mielenterveydenongelmissa tulee päästä hoitoon saman päivän aikana", "Vammaiselle henkilölle tulee antaa lisää vaikutusvaltaa vammaispalveluiden käyttäjänä", "Nuorisotakuuseen tulee sisällyttää asuntotakuu sekä itsenäisen asumisen eri tukimuotoja" sekä "Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta ja laatua tulee parantaa". 

Lapsiperheiden Etujärjestön edustajana oli hallituksen jäsen Minna Mustonen Jyväskylästä. Täysistunnossa Minna piti puheenvuoron lapsiperheiden kotipalveluista: 

Kuluttajaparlamentti, 21.10.2013, täysistunto. Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta ja laatua tulee parantaa.

PUHE

"Arvoisa puhemies, arvoisat Kuluttajaparlamentin täysistuntoon osallistujat!

Lapsiperheiden Etujärjestö kannattaa Kuluttajaparlamentin vaatimusta  lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden ja laadun parantamiseksi. Vaatimus on käytännön tarpeen sanelema ja välttämätön toteuttaa.

Sosiaalihuoltolain ja asetuksen mukaan kunnilla on laissa ja vaatimuksessa kuvatun, käytännön työhön painottuvan kotipalvelun järjestämisvastuu, mutta toteutus ei vastaa tarvetta. Nykyään kotipalvelun saatavuus sosiaalihuoltolain alaisena sosiaalityönä kunnissa vaihtelee suuresti. Jos apua ylipäätään on saatavilla, se voi olla esimerkiksi palveluseteleiden kautta kuudenkin puhelun ja erilaisten selvitysten päässä. Tämä on aivan liikaa uupuneelle tai sairastuneelle vanhemmalle. Myös saatavilla oleva palvelun määrä ja sisältö on saatettu  määritellä niin, ettei se kohtaa perheiden tarpeita. Tämä turhauttaa usein myös työntekijää

Täyttyykö lain tarkoitus, jos matkatyössä olevan puolisolta katkeaa jalka, eikä hän selviä lasten kanssa kainalosauvojen kanssa yksin ja kunnalla on tarjota tilanteeseen vain ensi- ja turvakotipaikka? Uskovatko kaikki, että tilanne johtuu vain kunnan säästötoimista? 

Mitä tekee äiti, jolla on pieniä lapsia kotona ja synnyttämään lähdön aika yllättää, niin kuin se usein tekee, jos puoliso on työmatkalla ja muuta turvaverkkoa ei ole sillä hetkellä käytettävissä

Täyttääkö kunta lain vaatimuksen, jos äiti jotuu hoitamaan ilman apua raskaana ja sairastuneena kolmea alle 7-vuotiasta lasta, kun isä ajaa päivittäin 300 km työmatkaa? Jos vanhempien täytyy tehdä itsestään lastensuojeluilmoitus tai perustaa työryhmä saadakseen kunnallista apua perheilleen, on jotain todella pahasti pielessä.

Muutosta lapsiperheiden kotipalvelun 1990 -luvun lopulla alkaneeseen alasajoon on yritetty saada lapsiperhejärjestöjen, lapsiperheasiantuntijoiden ja yksityishenkilöiden taholta jo 2000-luvun alusta lähtien. Avun tarpeelle on vähitellen alettu heräämään uudestaan, mutta hitaasti, aivan liian hitaasti.

Miksi ennemmin laitetaan rahaa korjaavaan työhön kuin, että autettaisiin perheitä ajoissa ja silloin, kun he siitä eniten hyötyisivät? Tätä emme Lapsiperheiden Etujärjestössä ymmärrä.  Auttamalla ajoissa perheet välttyisivät monilta tragedioilta. Vai onko taloutemme nyt  huonompi verrattuna sodan jälkeisiin jälleenrakentamisen vuosikymmeniin? Tätä on ihmetellyt myös moni jälleenrakentamisen keskellä kotiavun saanut tämän päivän mummo ja pappa, silloin pienten lasten äiti ja isä. He ovat muistelleet lämmöllä kodinhoitajia ja pitäneet heidän työtään ensiarvoisen tärkeänä. Ymmärrettiinkö silloin paremmin, että ajoissa annettu apu ei ole varojen tuhlausta vaan tuottaa paremmin voivia perheitä, paremmin voivaa yhteiskuntaa ja parempaa tulevaisuutta.

Lapsiperheiden Etujärjestölle kotipalvelun riittävä saatavuus ja laatu on tärkeää. Lapsiperheiden tarpeita vastaavan laadukkaan kotipalvelun ja koulutettujen kodinhoitajien saatavuus tulee saattaa vaatimuksen mukaisin toimin tavallistenkin lapsiperheiden käytännön tarvetta vastaavalle tasolle, elämän poikkeustilanteissa."

Lisätietoa: http://kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti