Lapsella on oikeus hyvään elämään
Kannanotto 19.11.2012:

Lapsiperheiden Etujärjestö: Lapsella on oikeus hyvään elämään

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan lapsella on oikeus erityiseen hoivaan ja suojeluun, riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista ja siihen, että lapsi voi osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Sopimus sitouttaa valtioita kunnioittamaan ja edistämään lapsen oikeuksia. Yleissopimuksen mukaan lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia. Lapsen ihmisoikeudet eivät siirrä aikuisten valtaa tai vastuuta lapsille. Sopimuksen mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivän teema on ”Kasvata ilolla ja yhteistyössä”. Lapsiperheiden Etujärjestö ry on huolissaan siitä, että kaikista juhlapuheista huolimatta lasten edun huomioiminen tahtoo unohtua suomalaisessa yhteiskunnassa. Lapset nähdään menoeränä ja esteenä työelämään osallistumiselle. Kotivanhemmuutta, etenkään kotiäitiyttä ei arvosteta, vaan sitä arvostellaan monesta suunnasta. Liian suuria päivähoitoryhmiä ja koululuokkia ei saada rajoitetuksi, vaikka ylisuurten ryhmien haitallisuus on hyvin tiedossa. Lapsiperheiden köyhyys on moninkertaistunut lyhyessä ajassa ja siitä huolimatta lapsilisän indeksikorotus jäädytetään ensi vuoden alusta.

Lapsiperheiden Etujärjestö muistuttaa, että vanhempia tulee kannustaa ja tukea tulevien veronmaksajien kasvattamisessa. Lapsen oikeuksien sopimuksen 27. artiklan mukaan lapsella on oikeus riittävään elintasoon. Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta, mutta yleissopimuskin velvoittaa valtioita tukemaan vanhempia tässä tehtävässä. Perhe-etuudet kaipaavat kehittämistä, eivät leikkaamista. Osa-aikatyön mahdollisuuksia tulee lisätä ensisijaisesti tarjoamalla laadukasta ja joustavaa päivähoitoa sekä sosiaaliturvan kannustinloukkujen purkamisella.

Kaikissa lasta koskevissa toimenpiteissä ja päätöksissä on arvioitava niiden vaikutukset lapseen. On otettava huomioon lapsen etu ja kuunneltava lapsen mielipidettä. Lasten oikeuksien toteutumista ja niiden edistämistä seuraa lapsiasiavaltuutettu. Kaikkien aikuisten tulisi kuitenkin noudattaa sopimusta – muulloinkin kuin vain lasten oikeuksien päivänä.

Monessa kunnassa haetaan säästöjä mm. kuntalisän leikkaamisella ja koulujen lakkauttamisella. Tällainen lapsista säästäminen on hyvin lyhytnäköistä. Se johtaa lopulta lasten pahoinvoinnin lisääntymiseen ja erityistuen tarpeen kasvamiseen.

Lapsiperheiden Etujärjestö muistuttaa, että lapsen oikeuksien päivää ei voi viettää vain kerran vuodessa: lasten oikeuksien tulee toteutua joka päivä.
 

Lapsiperheiden Etujärjestö ry

Kaarina Torkkola
puheenjohtaja

Roberta Fabritius
varapuheenjohtaja

 

Lisätietoja: Kaarina Torkkola, sähköposti .(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen) puh. 040 836 7320