Lapselle syli -kansalaisaloitteen allekirjoittaminen alkaa huomenna
JULKAISUVAPAA TIEDOTE 16.4.2013:

LAPSELLE SYLI -KANSALAISALOITE ON VALMIS ALLEKIRJOITETTAVAKSI

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on tehnyt Lapselle syli -kansalaisaloitteen. Aloitteen allekirjoittaminen alkaa keskiviikkona 17.4.2013 kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa.

Kansalaisaloitteessa vaadimme, että päiväkotien ryhmäkokoja pienennetään ja hoitajien määriä lisätään niin, että jokaiselle lapselle riittäisi päivän aikana huomiota. Lisäksi vaadimme hoitajien pysyvyyden turvaamista erityisesti alle 3-vuotiaille.

Aloitteen laatimisessa ovat olleet asiantuntijoina kasvatustieteiden tohtori Erja Rusanen Helsingin yliopistosta, Ammattikasvattajan kielletyt tunteet -kirjan kirjoittajat Riikka Riihonen ja Minna Oulasmaa sekä Suomen lähi- ja perushoitajien liiton suunnittelija Johanna Pérez.

Aloitteen vireillepanijat, Lapsiperheiden Etujärjestön Anja Kadziolka ja Roberta Fabritius ovat huolissaan varhaiskasvatuslain uudistamisen hitaasta etenemisestä.

– Aikuisen mittakaavassa pari vuotta ei ole pitkä aika, mutta lapselle ensimmäiset ikävuodet ovat merkittäviä koko loppuelämän kannalta, Fabritius ja Kadziolka pohtivat.

– Lapsen aivot kehittyvät nopeasti ensimmäisten neljän ikävuoden aikana. Riittämättömän hoivan tiedetään vaikuttavan erittäin epäedullisesti aivojen kehitykseen. Vaikutukset voivat olla vakavia ja myös pysyviä, toteaa Rusanen huolestuneena.

– Viiden ensimmäisen ikävuoden aikana kehittyvien kiintymysmallien varaan rakentuvat kaikki sosiaaliset suhteet sekä lapsuudessa että aikuisuudessa ja myös kyky myöhemmin hoivata omia lapsia. Turvalliset kiintymysmallit ovat herkkiä muuttumaan aina 5-vuotiaaksi saakka ja siksi turvallisten kiintymysmallien hidas kehittyminen pitäisi olla valtiovallan erityisessä suojelussa, Rusanen jatkaa.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry toimii vapaaehtoisvoimin ja työryhmä toivoo yhdistyksiä, yhteisöjä ja liittoja mukaan aloitteen markkinointiin.


Lisätietoja:

www.lapsellesyli.fi

Anja Kadziolka
050 363 4758
.(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen)

Roberta Fabritius
044 540 2727
.(Javascriptin tulee olla käytössä jotta näet tämän sähköpostiosoitteen)