Lapsiperheet vetosivat päättäjiin: Älkää kurittako perheitä!
Keltaiset ilmapallot ja kynttilät loistivat keskiviikkona 27.11. Valtioneuvoston edessä Senaatintorilla pitkälle torin laidalle, kun perheet olivat paikan päällä kertomassa sekä luovuttamassa adressin muodossa mielipiteensä hallituksen ehdottaman kotihoidon tuen uudistuksen suhteen. Laululeikkien lomassa lapset kysyivät kylteissään ”Miksi en saa olla kotona?” ja ”Miksei ne kysy lapsilta?”. Vanhemmat kertoivat päättäjille, mitä uudistuksen voimaantulo tarkoittaa lapsiperheiden elämässä: valinnan vapauden poistamista perheiltä, lasten riistämistä omien vanhempien hoidolta ja kasvatukselta, henkistä rasitetta niin lapsille kuin vanhemmille, talousvaikeuksia ja elämän laadun huononemista. Yli 20 000 allekirjoitusta keränneessä Elina Kastepohjan alulle panemassa adressissa ”Kotihoidon tuen jakaminen perheiden päätettäväksi” vaaditaan luopumista lain valmisteluista kotihoidon tuen uudistuksen suhteen.

Lapsiperheiden Etujärjestön järjestämässä mielenilmaus- ja adressin luovutustapahtumassa mielenilmaustapahtumaa kunnioittivat läsnäolollaan myös sisäasiainministeri Päivi Räsänen ja hänen valtiosihteerinsä Marjo Anttoora, liikenneministeri Merja Kyllönen, peruspalveluministeri Susanna Huovisen valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas sekä kansanedustaja Kimmo Tiilikainen.

Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtaja Roberta Fabritius luovutti ministeri Räsäselle adressin. Ministeri Räsänen lupasi viedä lapsiperheiden näkemyksen hallituksen tietoon. Hän on itse sitä mieltä, että äidit ja isät tietävät parhaiten, mikä lastenhoitomuoto heidän lapsilleen on sopiva. Hänen mukaansa kotihoidon tuen kiintiöiminen koetaan hyvin vaikeaksi asiaksi hallituksen sisällä. Räsänen luovutti adressin edelleen peruspalveluministeri Huovisen valtiosihteeri Rajakankaalle, joka vakuutteli adressin vastaanotettuaan, että hallituksella ei ole pahaa tahtoa ketään kohtaan. Pitkässä keskustelussa ministeri Kyllösen kanssa tuli esille, että hänen henkilökohtaiset ajatuksensa ja mielipiteensä kotihoidon uudistuksesta ovat ristiriitaisia taloudellisten ja perhenäkökulmien kesken eli asia ei ole yksinkertainen. 

Tällä viikolla hallituksessa käsitellään rakenneuudistusta ja tehdään siihen liittyviä päätöksiä. Perheiden viimeinen painokas viesti tapahtumassa hallitukselle oli: ottakaa vakavasti perheiden mielipide ja heidän todelliseen arkeensa perustuva näkemys uudistuksen tuomista vaikutuksista perheisiin, tehkää uudistuksesta lapsivaikutusten arviointi ja harkitkaa ihan oikeasti uudistuksen eteenpäin viemistä. 

Pitämässään puheessa kansanedustaja Kimmo Tiilikainen näki perheiden vapauden valita itse lapsensa hoitomuodon erittäin arvokkaana asiana. Tapahtumassa viimeiseksi jäikin liehumaan ilmapallot, joissa julistettiin vapautta valita.