Lapsiperheiden Etujärjestön vuoden teema: Vapaus valita
Julkaisuvapaa tiedote 1.4.2014:

Lapsiperheiden Etujärjestö ry (Lape) valitsi 29.3.2014 vuosikokouksessaan Tampereella mäntsäläläisen Roberta Fabritiuksen jatkamaan puheenjohtajana. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Anna Kaivosoja Vantaalta, Eeva Salakari Kontiolahdelta, Elina Seitz Salosta, Minna Mustonen Jyväskylästä sekä Tiina Tähtinen Ristiinasta. Varajäseneksi valittiin Kaarina Torkkola Haapajärveltä. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtajan mukaan kulunut vuosi on hujahtanut järjestössä huomattavan vilkkaan toiminnan merkeissä. Suomen hallituksen esittämä lakiuudistus kotihoidon tuen jakamisesta antoi aihetta useille kannanotoille ja mielenosoitukselle, jossa luovutettiin yli 20 000 nimeä kerännyt adressi ”Kotihoidon tuki perheiden päätettäväksi”. Myös tuleva vuosi näyttää lapsiperheiden puolustamisen suhteen kiireiseltä.

- Nyt lapsilisätkin ovat jääneet leikkurin alle. Tällä hallituskaudella on jo jäädytetty lapsilisän indeksikorotukset, eikä lapsilisän leikkaaminen ole suinkaan ainoa säästötoimenpide, joka kohdistuu lapsiperheisiin. Lapsiperheet maksavat huomattavia määriä välillisiä veroja ja suuressa perheessä lapsilisän leikkaaminen moninkertaistuu. Toivomme, että päättäjät ottaisivat päätöksiä tehdessään entistä paremmin huomioon tavallisten lapsiperheiden tarpeet ja toiveet, Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtaja Roberta Fabritius toteaa huolestuneena.

Tänä vuonna järjestön toiminnan teemana on: Vapaus valita. Lapsiperheiden Etujärjestön mielestä perheillä tulee olla jatkossakin oikeus päättää omien lasten hoitomuodosta ja -paikasta. Tämän oikeuden toteutumiseksi kotihoidon tuen saaminen ja määrä on turvattava niin, että se mahdollistaa lasten kotona tapahtuvan hoidon vähintään kolmevuotiaaksi riippumatta siitä kumpi vanhemmista hoitaa lasta. Yhdistyksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös kotivanhempien eläketurvan saaminen asianmukaiselle tasolle. Tänä vuonna työn alla on lisäksi varhaiskasvatuslaki.

- Varhaiskasvatuslain uudistamisen yhteydessä päivähoidon ryhmäkokoja tarkistetaan, mutta ei vielä riittävästi. Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavat suoraan päivähoidon rakenteelliset tekijät ja siksi niissä ei voida säästää, Fabritius linjaa.

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii edistämään lapsiperheiden hyvinvointia ja jonka tavoitteena on saada aikaan lainsäädännössä muutoksia, joilla lisätään lapsiperheiden mahdollisuuksia löytää kunkin perheen yksilölliseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja katkaistaan lapsiperheiden taloudellisen aseman heikkeneminen muuhun väestöön nähden.

 

Lisätietoja:

Roberta Fabritius
rfabritius(@)gmail.com
0445402727

Minna Mustonen
minnamustonen1(@)gmail.com
0408397371