Lapsiperheitä tuettava nykyistä paremmin
Mielipidekirjoitus Kalevassa 7.3.2013

Ajankohtaisen kakkosen teemaillassa keskusteltiin viime viikolla kotiäitiydestä ja -isyydestä. Keskustelun sytykkeinä olivat julkisuudessa esitetyt vaatimukset leikata kotihoidontukea ja sitoa vanhempainvapaiden käyttö isille ja äideille kuuluviin kiintiöihin. Ohjelmassa mukana olleena koin, että tämän lähtökohdan vuoksi minä ja muut lasten kotihoidon ja perheiden vapaan valinnan kannattajat jouduimme käyttämään ohjelma-ajan yksinomaan lapsiperheiden nykyisten tukien puolustamiseen. Keskustelussa ei ehditty käsitellä monia tärkeitä asioita, esimerkiksi lapsiperheiden kotiapua, joka pitäisi saada nopeasti takaisin.

Viime aikoina esitetyt lapsiperheiden etujen leikkaukset eivät ole onneksi johtaneet todellisiin toimenpiteisiin. Valitettavasti ne ovat kuitenkin siirtäneet huomion lapsiperheiden tukemisesta niiden rokottamiseen. Lapsiperheiden hyvinvoinnista huolestuneet ovat joutuneet käyttämään voimansa siihen, että tuet säilyisivät edes nykyisellä tasolla, vaikka maassamme pitäisi miettiä pikemminkin sitä, miten lapsiperheitä voitaisiin tukea nykyistäkin paremmin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on Suomessa lähes kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa. Samaan aikaan lapsiperheiden tukia on rajusti vähennetty. Parikymmentä vuotta sitten noin 60 000 lapsiperhettä sai apua kuntansa järjestämältä kodinhoitajalta, mutta viime vuosina tämän kotiavun piirissä on ollut enää noin 9 000 perhettä. Nykyään tilanne on niin hankala, että jos kotona lapsiaan hoitava vanhempi sairastuu tai jos perheessä tulee jokin muu yllättävä kriisitilanne, perheelle ei usein ole tarjolla minkäänlaista apua lastenhoitoon ja kotiaskareisiin.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana myös lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt huolestuttavasti. Vuonna 1995 köyhissä perheissä eli 52 000 lasta ja vuonna 2007 jo 151 000. THL:n mukaan tähän on yhtenä syynä se, että lapsiperheille suunnatut tulonsiirrot kuten lapsilisä, vanhempainpäiväraha ja kodinhoidontuki ovat jääneet ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen- ja ansiotulojen noususta. Tällaisessa tilanteessa keskustelun toivoisi kääntyvän leikkausten ja kiintiöiden sijaan käsittelemään sitä, miten voisimme entistä paremmin tukea lasten ja perheiden hyvinvointia. Erittäin hyvä ja tarpeellinen askel tässä olisi, jos lapsiperheiden kotiapu saataisiin kiireellisesti takaisin.


Pekka Aittakumpu
toimittaja ja perheenisä, Oulu


Kirjoittaja on Oulun uusi aluevastaava.