Lasten kotihoitaminen sallittava kouluikään saakka
Aloitin perhepoliittisen vaikuttamistyöni vuonna 1998. Samana vuonna perheemme nuorin lapsi tuli kolmevuotiaaksi ja kotihoidon tukeni lakkasi kokonaan.

Hoidin edelleen kotona kolmevuotiaan ja viisivuotiaan lapsen ja kymmenen koululaista.
Kysyin kunnasta voisinko saada kotihoidontukea kolme- ja viisivuotiaiden lasteni kotihoitamisesta. Vastaus oli ei. Minua kehotettiin hakemaan työmarkkinatukea.

Vuodesta 1998 lähtien olen tehnyt yhteiskunnallista vaikuttamistyötä sen puolesta, että 3-6-vuotiaiden lasten kotihoidosta maksettaisiin työmarkkinatuen sijaan lasten kotihoidon tukea. Rahattomuudesta muutos ei ole kiinni, vaan asenteista.

Miksi sitten työmarkkinatuki ei sovellu lasten kotihoidon tueksi?

Kun hoidat kolmevuotiaan kouluikäiseksi kotona, niin lastenhoitovuosien aikana tulet "muodollisesti työttömaksi". Huolimatta siitä, että olet kotona lastenhoidon vuoksi, etkä sen vuoksi, että "pakoilet työelämää". Mikäli siirryt "oikeaan työelämään" suoraan kotihoidon tuki ajan päätyttyä, niin sinä et "leimaudu" lasten kotihoitovuosien aikana muodollisesti "pitkäaikaistyöttömäksi" tai " vaikeasti työllistettäväksi".

Skisma lasten kotihoitaja-äitien ja työssä käyvien äitien välillä ei lopu, mikäli lasten kotihoidon tukea ei laajenneta koskemaan kaikki alle-kouluikäiset lapset! Tätä eri-arvoisuuskeskustelua kotiäidit vastaan virka-äidit eivät ylläpidä äidit itse, vaan yhteiskunnalliset rakenteet, jotka eivät tue eurollakaan 3-6-vuotiaiden lasten kotihoitamista. Valinnaisuudet ratkaistaan poliittisin päätöksin. Päättämässä asiasta on harvoin kotiäiti tai koti-isä.

Vaikka laki eri päivähoitomuodoista on sama koko Suomessa, niin lain soveltamiskäytännöt ovat erilaiset riippuen siitä, missä kunnasssa sinä asut. Lapsiperheet asetetaan suotta eriarvoiseen asemaan lasten kotihoidon tuen osalta, koska vain murto-osa kunnista maksaa lasten kotihoidon kuntalisiä. Kotihoidon tuen laajuus ja euromäärä pitää säätää lailla, jotta ne vuotuiset kuntalisätaistelut loppuvat.

Lasten kotihoitajille tulee myöskin turvata työterveyshuollon palvelut ja sairausajan turva.

Kirjoittaja on Kaarina Torkkola, Lapen puheenjohtaja, Haapajärven aluevastaava ja lasten kotihoitaja