Parisuhteesta perheeksi -projekti
1.8.2006-31.12.2008 Toteutettiin parisuhteesta perheksi projekti Kempeleen kunnassa RAY.n rahoituksen turvin. Projektin tarkoituksena oli uudistaa Kempeleläistä perhevalmennusta, joka on suunnattu ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Projektin aikana ryhmiin osallistui yhteensä noin 180 äitiä ja isää. Ryhmiä pidettiin yhteensä 9. Yhdellä ryhmällä oli 10 perhevalmennuskertaa, jotka jakautuivat niin, että ensimmäiset 5 kertaa pidetiin ennen synnytystä ja 5 kertaa synnytyksen jälkeen. Jokaisella kerralla mukana oli vetovastuuhenkilö, jolla oli päävastuu ryhmän ohjaamisesta ja keskustelujen ylläpitämisestä sekä asiantuntija, joka toi sisällön kyseiselle kerralle. Aiheita kerroilla olivat fysioterapia, raskaus, synnytys, imetys ja lapsivuodeaika, parisuhde, pienen vauvan hoito, lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus, lasten sairaudet, ravitsemus ja hammashoito sekä seurakunta.

Projektin aikana teimme yhteistyötä mm. Kempeleen seurakunnan, Oulun AMK:n ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Opiskelijat tekivät päättötöinään mm. videon vauvan sylihoidosta, imetysohjausta, sairaan lapsen hoidosta ohjaustunnin, parisuhdepelin, lapsivuodeaikaa käsittelevän cd:rompun ja pukeutusmislämpömittarin. Projektissa käytettiin apuvälineinä mm. vauvan kantoliinoja, jotka lahjoitettiin Kempeleen neuvolaan projektin päätyttyä. Projektin tuotoksia ja tuloksia on otettu käyttöön Kempeleen neuvolassa ja niitä on levitetty muuallekin Suomeen.

Parisuhteesta perheeksi -projektista on jäljellä vielä loppuraportin kirjoittaminen sekä loppukysely tekeminen. Loppuraportista julkaistaan kirja, jota on saatavilla maan hyvinvarustetuista kirjakaupoista ja kirjastoista vuoden 2009 aikana.