Rovaniemi-lisä on sijoitus tulevaisuuteen
Kuntavaalit on käyty ja uudet valtuutetut valittu. Vanha valtuusto käyttää kuitenkin vielä valtaansa ja päättää mm. kotihoidon tuen Rovaniemi-lisän jatkosta. Rovaniemi-lisä on ollut käytössä vasta vähän aikaa ja on jo nyt leikkausuhan alla.

Rovaniemi-lisää aiotaan leikata myöntämällä tuki vain kotihoidontuen hoitolisää saaville perheille. Tarkoituksena on ilmeisesti säästää kohdistamalla tuki kaikista köyhimmille kotihoidon valinneille perheille, joka sinänsä on ihan ymmärrettävää tiukassa taloustilanteessa. Päättäjien tulisi kuitenkin miettiä vielä tarkkaan, mitä ovat tekemässä ja miten se vaikuttaa kotihoidon valinneisiin perheisiin.

Kelan hoitolisän tulorajat eivät nimittäin kerro koko totuutta perheen taloudellisesta tilanteesta. Hoitolisässä huomioidaan maksimissaan vain neljä henkilöä – kaksi aikuista ja enintään kaksi alle kouluikäistä lasta. Hoitolisää ei saa senttiäkään, jos perheen tulot ovat 3918,17 €/kk tai yli. Nelihenkinen perhe ehkä elääkin tuolla summalla jo ihan mukavasti, mutta jokainen voi itse kuvitella ja laskea, miten tuollaisella summalla elättää esimerkiksi allekirjoittaneen kahdeksanhenkisen perheen. Täällä tundran rajalla saa sijoittaa jo aikamoisen summan pelkästään siihen, että lapset pysyvät lämpimänä talvella.

Rovaniemi-lisän myöntämisessä tulisikin katsoa tuloja perheen todelliseen kokoon nähden. Muuten tuen ulkopuolelle uhkaa jäädä moni yhden tulonsaajan varassa oleva perhe, jossa tukea tarvitaan yhtä kipeästi tai jopa kipeämminkin kuin pienemmässä perheessä. Päättäjien kannattaa ottaa myös se huomioon, että useimmissa monilapsisissa perheissä, kotihoito tulee kaupungille paljon halvemmaksi kuin kunnallinen päivähoito, vaikka kuntalisä tuplattaisiin.

Yksi kuntalisän tavoite on ollut, että se vähentäisi päivähoidon tarpeen jatkuvaa kasvua. Jos ainoa kriteeri Rovaniemi-lisän saamiselle on Kelan myöntämä hoitolisä, kuntalisä ei tule vähentämään toivotulla tavalla päivähoitopaikkojen tarvetta. Kelan maksamaa kotihoidon tukea ja siten myös hoitolisää voi saada myös yksityistä päivähoitoa käyttävä perhe. Rovaniemi-lisä tulisikin kohdistaa niihin perheisiin, joissa lapset hoidetaan oikeasti kotona. Jotta kotihoito olisi aito vaihtoehto muiden päivähoitomuotojen rinnalla, Rovaniemi-lisä täytyy säilyttää ja kehittää entistä houkuttelevammaksi.

Rovaniemi-lisää kannattaisi esimerkiksi maksaa myös vanhempainrahakaudella silloin, kun vanhempi hoitaa vauvan ohella myös isompaa, alle 3-vuotiasta, lasta kotona. Kaupungille tulee varmasti säästöä siitä, että vanhempainvapaan aikana pienet lapset hoidetaan kotona, eikä lapsia tuoda esim. virikepaikoille päiväkotiin.

Rovaniemi-lisä on paljon muutakin kuin perheille annettava taloudellinen tuki ja kaupungin säästökeino. Asia on mitä suuremmissa määrin arvokysymys. Se on kaupungin osoitus siitä, että kotona tapahtuvaa hoitotyötä arvostetaan ja, että vanhempia halutaan kannustaa vaativassa kasvatustehtävässä. Lapsuus on lyhyt ja siihen kannattaa panostaa.

 

Roberta Fabritius
Rovaniemen aluevastaava
Lapsiperheiden Etujärjestö ry