Tavoitteet Suomen hallituskaudelle 2015-2019
Lapsiperheiden Etujärjestö ry on tänään julkaissut tavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle.

“Suomalaisen yhteiskunnan jatkumo on hyvinvoivissa lapsiperheissä. Lapsiperheiden Etujärjestö esittää, että tuleva hallitus asettaa hallitusohjelman painopisteeksi lapsiperheiden hyvinvoinnin ja syntyvyyden edistämisen.

Suomalainen perhepolitiikka ei kannusta lasten saamiseen. Synnytystä edeltäviin ansiotuloihin perustuva äitiys- ja vanhempainraha järjestelmä ohjaa naisia lykkäämään ensimmäisen lapsen hankkimisen sellaiseen elämänvaiheeseen, jolloin opinnot on suoritettu loppuun ja asema työelämässä on turvattu. Tämä näkyy ensisynnyttäjien keski-iän nousemisena reilusti yli biologisesti suosiollisimman iän.

Yhteiskunnassa ja politiikassa on vallalla useita ja merkittäviä tekijöitä, jotka alentavat toivottua lapsilukumäärää perheissä. Lapsilisien jo toteutetut leikkaukset sekä lisääntyvä poliittinen tahtotila kotihoidontukijärjestelmän asteittaiseen murentamiseen ei ole lapsen saantiin rohkaisevaa perhepolitiikkaa. Työelämän ja päivähoitojärjestelmän jäykkyys, verotuksen lapsivähennysten puuttuminen, kohtuuttoman korkeat asumiskustannukset sekä autoilun ja muun kulkemisen kalleus nostavat perheiden kynnystä saada enemmän kuin kaksi lasta. Perheiden lapsimäärän keskiarvon pieneneminen on johtanut siihen, ettei työikään tulevien määrä riitä korvaamaan enää jatkossa eläkeikään tulevien määrää. Tästä johtuen työikäisten määrän ennustetaan pienenevän sekä absoluuttisesti, että suhteessa kasvavaan vanhusväestöön. Tämä vaarantaa yhteiskunnan jatkuvuuden sekä heikentää eläkkeiden ja sosiaaliturvan maksupohjaa.

Lapsiperheiden Etujärjestö vaatii, että puolueet, ehdokkaat ja valitut kansanedustajat kiinnittävät huomiota lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseen ja turvaamiseen. Järjestö esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan seuraavat syntyvyyttä, lapsiperheiden toimeentuloa ja lasten hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Kirjatut tavoitteet tulee myös toteuttaa…”Lapsiperheiden Etujärjestön tavoitteet Suomen hallituskaudelle 2015-2019 löytyvät kokonaisuudessaan täältä.