Vanhemmuuden kulut verovaroista
Lapsiperheiden Etujärjestö ry tukee Suomen Yrittäjänaisten kansalaisaloitetta vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi. Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset tulee rahoittaa verovaroin ja näin taata naisille ja miehille tasapuolinen kohtelu työmarkkinoilla. Vauvat ovat yhteinen tulevaisuuden turvamme, eikä "vauvalasku" saa olla esteenä nuorten naisten työllistymiselle.


Kansalaisaloite vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi

Aloitteen päiväys: 23.01.2013
Aloitteen muoto: Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä
Oikeusministeriön asianumero OM 16/52/2013
Aloite sijaitsee osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että eduskunta ottaa käsiteltäväkseen vanhempainkustannusten tasaamisen.

Perustelut

Vanhemmuuden kustannukset ovat valtava rasite naisia työllistäville aloille. Yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Tämä on iso tulppa nuorten naisten työllistymiselle ja valtava rasite naisvaltaisille aloille ja pienyrittäjille henkilökunnan palkkaamisessa.

Kolme keskeisintä kuluerää ovat raskaudenaikaiset sairauspoissaolot, äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoitokulut. Siksi

a) on aika siirtää vauvoista aiheutuvat vanhemmuuden kulut kaikkien yhteisesti maksettaviksi, sillä vauvat eivät aiheudu yrityksen toiminnasta

b) on aika taata nuorille naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä ilman, että työnantajan pitää pelätä naisen palkkaamisen merkitsevän vauvalaskua

Ongelman ratkaisulla on polttava kiire, sillä Eläketurvakeskuksen mukaan seuraavan 10 vuoden aikana eläkkeelle lähtee peräti 670 000 henkilöä, mikä kääntää Suomen huoltosuhteen selvästi kilpailijamaita heikommaksi.

Nykyjärjestelmän vuoksi naisten yritykset eivät liioin kasva, kansainvälisty eivätkä työllistä. Nyt käytössä olevan järjestelmän vuoksi nuoret naiset syrjäytyvät pätkätöihin, vaikka naiset suorittavat jo nyt suurimman osan kaikista akateemisista loppututkinnoista.

Ruotsissa asia on ratkaistu jo vuosia sitten tasaamalla vanhemmuuden kulut verovaroin. Nyt meidän on aika saada vanhemmuuden kulut maksettaviksi samalla tavoin kuin rahoitamme päivähoidon, koulutuksen, tiet ja kirjastot, sillä vauvat ovat yhteinen tulevaisuuden turvamme.

Lisätietoja antaa Suomen Yrittäjänaiset ry:
Aloitteen vireillepanija: Heli Järvinen, toimitusjohtaja, puh. 050 512 1736
Edustaja: Kaarina Jokinen, puheenjohtaja, puh. 040 572 8449
Varaedustaja: Seija Estlander, varapuheenjohtaja, puh. 050 302 8460

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kätevästi pankkitunnusten avulla osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/71