Vuoden teema: Kohti parempaa perhepolitiikkaa
Julkaisuvapaa tiedote 30.3.2015:

Lapsiperheiden Etujärjestö ry (Lape) valitsi 28.3.2015 vuosikokouksessaan Jyväskylässä mäntsäläläisen Roberta Fabritiuksen kolmannelle puheenjohtajakaudelle. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Minna Mustonen Jyväskylästä, Anna Kaivosoja Vantaalta, Ulla Savola Haapajärveltä, Mirka Kupari Seinäjoelta sekä Janne Kylli Espoosta. Varajäseneksi valittiin Tiina Tähtinen Mikkelistä. Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Puheenjohtajan mukaan kulunut vuosi on hujahtanut järjestössä huomattavan vilkkaan toiminnan merkeissä. Suomen hallituksen esittämä lakiuudistus kotihoidon tuen jakamisesta, lapsilisien leikkaaminen ja verotuksen lapsivähennys antoivat aihetta useille kannanotoille. Myös tuleva vuosi näyttää Suomen hallituksen vaihtumisen myötä kiireiseltä lapsiperheiden puolustamisen suhteen. Yhdistys julkaisi ennen vuosikokousta tavoitteet Suomen hallituskaudelle 2015-2019.

Suomalaisen yhteiskunnan jatkumo on hyvinvoivissa lapsiperheissä. Lapsiperheiden Etujärjestö esittää hallitustavoitteissaan, että tuleva hallitus asettaa hallitusohjelman painopisteeksi lapsiperheiden hyvinvoinnin ja syntyvyyden edistämisen.

- Lasten ja perheiden asiat tulee, useiden ministeriöiden sijaan, keskittää yhden ministerin alaisuuteen tehdäkseen näin lapsi-ja perhepolitiikasta yhtenäisempää. Lapsi- ja perheministerin tehtävänä olisi valvoa lapsivaikutusten arvioinnin toteutumista sekä valtion että kuntien päätöksenteossa. Tämä sekä tehostaisi lapsivaikutusten arviointia että toisi lisää selkeyttä ja tehokkuutta lapsia ja lapsiperheitä koskevien uudistusten ja päätösten toteuttamiseen, toteaa Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtaja Roberta Fabritius.

Vuonna 2015 järjestön toiminnan teemana on: Kohti parempaa perhepolitiikkaa. Yhdistyksen toiminnan painopisteenä on pyrkiä vaikuttamaan siihen, että Suomessa tehdään parempia perhepoliittisia päätöksiä ja sen myötä perheellisten syrjäytyminen ja suhteellinen köyhyys muuhun väestöön nähden vähenee. Tavoitteena on myös lisätä ja vahvistaa vanhempien uskoa itseensä lastensa ensisijaisina kasvattajina ja yhdistys pyrkii lisäämään lapsiperheiden keskinäistä viestintää, yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

- Teemme työtä sen eteen, että vanhemmat eivät joutuisi monimutkaisiin valitusprosesseihin vaatiessaan perheelleen kuuluvia lakisääteisiä palveluja, kuten kotipalvelua, vaan tarvittavaa apua saisi matalalla kynnyksellä ja helposti. Haluamme myös rohkaista vanhempia tarttumaan epäkohtiin ja vaikuttamaan itseään ja perhettään koskeviin poliittisiin päätöksiin, Fabritius jatkaa.


Lapsiperheiden Etujärjestö ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii edistämään lapsiperheiden hyvinvointia ja jonka tavoitteena on saada aikaan lainsäädännössä muutoksia, joilla lisätään lapsiperheiden mahdollisuuksia löytää kunkin perheen yksilölliseen elämäntilanteeseen sopivia ratkaisuja ja katkaistaan lapsiperheiden taloudellisen aseman heikkeneminen muuhun väestöön nähden.
 Lisätietoja:

Roberta Fabritius
rfabritius(@)gmail.com
0445402727

Minna Mustonen
minnamustonen1(@)gmail.com
0408397371