Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus
Lapen hallitukseen 2013 valittiin 20.4. vuosikokouksessa seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi:

Roberta Fabritius, Rovaniemi

Varsinaisiksi hallitusjäseniksi:

Anja Kadziolka, Vihti
Tiina Tähtinen, Ristiina
Minna Mustonen, Jyväskylä
Eeva Salakari, Joensuu
Pekka Aittakumpu, Oulu

Varajäseneksi:

Elina Seitz, Salo

Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Lapsiperheiden Etujärjestö jatkaa vuonna 2013 aktiivista lapsiperheiden asioihin vaikuttamista. Tavoitteena on saada aikaan lainsäädännössä muutoksia, joilla lisätään lapsiperheiden mahdollisuuksia löytää kunkin perheen yksilölliseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja ja katkaistaan lapsiperheiden taloudellisen aseman heikkeneminen muuhun väestöön nähden.

Yhdistys pyrkii lisäämään lapsiperheiden keskinäistä viestintää, yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämän saavuttamiseksi vanhemmille tarjotaan vaikuttamiskanava, jonka avulla he voivat olla mukana vaikuttamassa itseään ja perhettään koskeviin poliittisiin päätöksiin.

Onnea uudelle hallitukselle ja kiitos kaikille edellisen vuoden työstä!