Vuosikokous valitsi hallituksen vuodelle 2012
Lapsiperheiden Etujärjestön hallitukseen valittiin Helsingissä 28.4.2012 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajaksi:
Kaarina Torkkola, Haapajärvi

Varsinaisiksi hallitusjäseniksi:
Anja Kadziolka, Vihti
Elina Seitz, Salo
Tiina Tähtinen, Ristiina
Reetta Holmberg, Helsinki
Roberta Fabritius, Rovaniemi

Varajäseneksi:
Laura Hakumäki, Kuopio

Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt.

Lapsiperheiden Etujärjestö jatkaa vuonna 2012 aktiivista lapsiperheiden asioihin vaikuttamista. Vaikuttamisen painopisteenä on lisätä perheiden valinnanvapautta lasten hoitomuodon suhteen ja vähentää perheellisten syrjäytymistä ja suhteellista köyhyyttä muuhun väestöön nähden. Yhdistys pyrkii lisäämään lapsiperheiden keskinäistä viestintää, yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Onnea uudelle hallitukselle!