3+ teema

3+ teemassa käsitellään vähintään kolmelapsisten perheiden toimeentulohaasteita ja vastauksia niihin.

Suomen väestörakenne on vaarallisesti vinoutumassa, kun väestö ikääntyy ja lapsia ei tällä hetkellä synny tarpeeksi jatkuvuuden takaamiseksi. Jatkuvuuden turvaamiseksi keskimääräisen lapsiluvun perheessä tulisi olla 2,1, joten 3+ lapsimäärät ovat ratkaisevan tärkeitä väestön uusiutumisen kannalta.

Yli puolet lapsista on tai tulee olemaan vähintään kolmelapsisesta perheestä. Näiden perheiden lasten suuresta merkityksestä huolimatta niiden vanhemmille käy tällä hetkellä yhä kalliimmaksi tulevien työntekijöiden ja veronmaksajien kasvattaminen, koska tällaisten lapsimäärien kulutusmenot, hoitotyömäärä ja tilantarve poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta perheen tilanteesta.

Yhteiskunnallisesti ei vaikuta kovin viisaalta esimerkiksi verottaa kotitaloutta sitä enemmän, mitä useamman tulevan työntekijän ja veronmaksajan se kasvattaa. Tällaisen toimintatavan tuloksena on helposti koko lapsien ja verojen saamatta jääminen ja tulevaisuuden veronmaksajapohjan kutistuminen.

Vanhemmat ovat toki ensisijaisessa vastuussa toimentulostaan ja myös lapsiluvustaan. Jos syntyvyys ei kuitenkaan riitä uusimaan väestöä mm. sen takia, että yli kolmen lapsen saanti johtaa selvästi heikompaan toimeentuloon, niin on myös yhteiskunnan perusteltua osallistua lapsista johtuvien kustannusten tasaamiseen.

3+ teeman tavoitteita:

● Nostaa yleiseen tietoisuuteen lapsiperheiden, erityisesti vähintään kolmelapsisten perheiden, merkitys hyvinvointiyhteiskunnan turvaajina. Osoittaa tutkimustuloksin lapsiperheiden olosuhteet ja perhetukien kohdentumisen puutteet väestörakenteen vinoutuessa.
● Saada aikaan yhteiskunnallinen keskustelu perhepolitiikan ja -verotuksen muutostarpeesta, jotta vanhemmille jäisi tulonhankkimispakon sijaan enemmän aikaa lapsille.
● Selvittää niitä taloudellisia perussyitä, joista johtuu perheen perustamisen siirtyminen sekä perheen lapsiluvun jääminen alle väestön uusiutumiseen tarvittavan tason.
● Edistää lasten kotihoitotyön hyväksymistä tuloihin ja eläkkeeseen oikeuttavaksi työksi.
● Vaikuttaa lapsikohtaisten verovähennysten saamiseksi perheille.
● Osoittaa laskelmin julkishallinnon merkitys perheen ja työn yhteensovittamisessa erityisesti verotuksen kautta.
● Edistää lapsilisien saattamista ajan tasalle indeksitarkistuksin koko lapsuusajaksi ja opintotukien saamista riittäviksi koko vanhempien elatusvastuukaudeksi.

Runsaasti mielenkiintoista lisätietoa ja yllättäviä faktoja löytyy 3+ teeman verkkosivuilta.

Itse 3+ tiimi on keväällä 1999 syntynyt ryhmä ihmisiä, joita yhdistää kiinnostus näihin teemoihin. Vuodesta 2002 Lapen hallituksessa toiminut 3+ tiimiläinen Matti Sillanpää on tuonut teemat Lapenkin tietoisuuteen ja panostanut niihin yhteydenotoissaan ja tapaamisissaan päättäjien kanssa. Matti Sillanpään lisäksi 3+tiimiin kuuluu Risto Honkanen, Rauno Saarnio ja asiantuntijoita. Tiimi on puoluepoliittisesti ja rahoituksellisesti sitoutumaton. 3+ tiimiin voi tutustua tiimin verkkosivuilla.