Lapsiperheiden Etujärjestö ry

eli tuttavallisemmin Lape on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen yhdistys.

Lapen päätavoitteet ovat:

● edistää lapsiperheiden henkistä ja taloudellista hyvinvointia
● auttaa vanhempia täyttämään tehtävänsä lastensa ensisijaisina kasvattajina
● auttaa vanhempia löytämään kunkin perheen omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja, jotta lapset voivat kasvaa tunnesiteiltään ja elämänarvoiltaan tasapainoisiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi
● toimia puoluepolitiikkaan ja uskontoon sitoutumattomana edunvalvojana ja vaikuttajana siten, että lapsiperheiden taloudelliset ja muut tarpeet tulevat huomioiduksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
● nostaa lapsen ääni kuuluville lasten asioista päätettäessä
● ottaa kantaa lapsiperheiden kannalta ajankohtaisiin kysymyksiin
● tehdä lapsiperheiden tarpeita ja toivomuksia koskevia aloitteita ja kannanottoja yhteiskunnallisille päättäjille
● pyrkiä yhteistyöhön muiden sekä kotimaisten että ulkomaisten järjestöjen kanssa
● ylläpitää ja edistää lapsiperheiden keskinäistä viestintää ja yhteistoimintaa

Aluetoiminta levittäytyy useille paikkakunnille ympäri Suomen. Järjestön jäsenet suunnittelevat toimintaansa ja pitävät yhteyttä toisiinsa pääasiallisesti sähköpostitse, puhelimitse ja sosiaalisen median kautta. Livetapaamisia järjestetään myös.

Niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti järjestö toimii lapsiperheiden edunvalvojana ja on yhteydessä päättäjiin lapsiperheitä koskettavissa aiheissa kuten päivähoitoasioissa, kotiavun saamisessa ja perhe-etuuksissa.

Lapen jäsenenä saat:

● mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa toimintaa lapsiperheiden etujen ajamiseksi yhdessä muiden lapelaisten kanssa
● mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa omaan arkeesi vaikuttaviin yhteiskunnallisiin asioihin
● aktiivin oppaan halutessasi
● järjestön uutiskirjeen kaksi-neljä kertaa vuodessa sähköpostiisi

Tervetuloa mukaan toimimaan perheiden puolesta!

Lapen voima on siinä, että yksittäiset ihmiset eri puolelta Suomea ja erilaisista taustoista yhdistävät ideansa ja voimavaransa. Yhdessä pohdimme, suunnittelemme, teemme työnjaon ja toteutamme. Kukin oman kiinnostuksensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.