Lapen tavoitteet 2023–2027

ANTAKAA PERHEILLE MAHDOLLISUUS:LAPSET TUOVAT ONNEN, TOIVON JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027: 1. Lapsilisään vaippalisä2. Verotukseen lapsivähennys3. Lapsiperheiden tuet vähintään minimitasolle 4. Lapsia hoitaville yhdenvertaisuusraha5. Perheen ja opiskelun yhdistäminen helpommaksi 6....

Lapsiperheiltä leikkaaminen ei käy!

Eilen julkaistussa valtiovarainministeriön meno- ja rakennekartoituksessa esitetään useita lapsiperheisiin kipeästi osuvia leikkauksia, joista tulevat päättäjät voivat valita mieluisimmat. Lapsiperheiltä leikkaaminen ei käy!Lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset ovat yleisen edun vastaisia ja ne syventävät Suomen väestö- ja rakenneongelmaa...

Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava

Kannanotto 20.11.2022: Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava Lapsen oikeuksien päivää juhlitaan hyvästä syystä vuosittain marraskuun 20. päivä ja tänä vuonna teemana on turvallisuus. Lapsen oikeudet ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa 1989 vahvistettuja ihmisoikeuksia ja ne määrittelevät kuinka lapsen etu on otettava...

Lausunto työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 5.10.2022Asianumero VN/23775/2022 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta)Lausuntopyynnöstä kiittäen pidämme esitysluonnoksessa myönteisenä suorien tukien nostoja ja lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuun jäädyttämistä.Esityksen...

Lausunto lapsilisän väliaikaisesta korottamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.9.2022 Asianumero VN/23904/2022 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta) Lausuntopyynnöstä kiittäen pidämme esitysluonnosta myönteisenä, eri kokoisten lapsiperheiden toimeentulotarpeisiin nähden oikeaan osuvana...
Seuraava sivu