Lausunto liittyen hallituksen esitykseen tiettyihin etuuksiin liittyvistä indeksikorotusten jäädyttämisestä sekä lapsilisien tilanteesta

Asia: VN/20785/2023 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin jaelinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärienindeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekälapsilisälain 7 §:n muuttamisesta Lapsiperheiden Etujärjestö ry näkee, että suunniteltu eräiden etuuksien...

Juhannusterveiset Lapen hallitukselta!

Hallituksen täytyy varmistaa, että lapsiperheistä todellakin välitetään Lapsiperheiden Etujärjestö ry haluaa kiittää uutta hallitusta lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävistä tavoitteista kuten verovähennys perheille, lapsilisän parantaminen alle kolmevuotiaiden kohdalla sekä monilapsisten perheiden lapsilisien korotukset. Uuden...

Lapset tuovat onnen ja kestävyyden

Suomalaisten tahdon vastainen ja alhainen syntyvyys on hyvinvointivaltion kustannusvajeen juurisyy. Syntyvyys laski alle uusintamistason vuonna 1969. Vuonna 2022 syntyvyys oli 1,32 lasta/nainen, kun suomalaisten toive on keskimäärin 2,44 lasta. Kansalaiset saavuttavat n. puolet tahtomastaan lapsiluvusta. Vuosittain syntyy alle 45 000, kun kestävä...

Lapen vuosikokouksen tiedote ja kannanotto

Kristiina Paju Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtajaksiLapsiperheiden Etujärjestön (Lape) sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 22.4.2023 ensimmäistä kertaa hybridimallisena kokouksena Helsingissä ja verkon välityksellä. Lapen puheenjohtajana toimineen Roberta Fabritiuksen sääntöjen mukaiset kaudet puheenjohtajana tulivat täyteen ja Lapen...

Lapen tavoitteet 2023–2027

ANTAKAA PERHEILLE MAHDOLLISUUS:LAPSET TUOVAT ONNEN, TOIVON JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n tavoitteet hallituskaudelle 2023–2027: 1. Lapsilisään vaippalisä2. Verotukseen lapsivähennys3. Lapsiperheiden tuet vähintään minimitasolle 4. Lapsia hoitaville yhdenvertaisuusraha5. Perheen ja opiskelun yhdistäminen helpommaksi 6....
Seuraava sivu