Lapen vuosikokouksen tiedote ja kannanotto

Kristiina Paju Lapsiperheiden Etujärjestön puheenjohtajaksiLapsiperheiden Etujärjestön (Lape) sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 22.4.2023 ensimmäistä kertaa hybridimallisena kokouksena Helsingissä ja verkon välityksellä. Lapen puheenjohtajana toimineen Roberta Fabritiuksen sääntöjen mukaiset kaudet puheenjohtajana tulivat täyteen ja Lapen...

Lausunto työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 5.10.2022Asianumero VN/23775/2022 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta)Lausuntopyynnöstä kiittäen pidämme esitysluonnoksessa myönteisenä suorien tukien nostoja ja lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuun jäädyttämistä.Esityksen...

Lausunto lapsilisän väliaikaisesta korottamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 23.9.2022 Asianumero VN/23904/2022 (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta) Lausuntopyynnöstä kiittäen pidämme esitysluonnosta myönteisenä, eri kokoisten lapsiperheiden toimeentulotarpeisiin nähden oikeaan osuvana...

Kotihoidon tukea korotettava ja lapsilisät sidottava indeksiin

Lapen kannanotto 7.9.2022: Kotihoidon tukea korotettava ja lapsilisät sidottava indeksiin Lapsiperheiden Etujärjestö ry kiittää hallitusta useista positiivisista perheitä koskevista päätöksistä budjettiriihessä, mutta pitää päätöksiä täysin riittämättöminä. Hallituksen budjettipäätöksissä lapsia kotihoidon tuella hoitavat perheet unohdettiin...

Lapset tuovat onnen, toivon ja kestävän tulevaisuuden

Lapsiperheiden Etujärjestön vuosikokous järjestettiin 19.4.2022 verkossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Roberta Fabritius Mäntsälästä ja muina hallituksen jäseninä jatkavat Kristiina Paju Somerolta, Juhani Pekkola Helsingistä sekä Matti Sillanpää Espoosta. Hallituksen varajäsenenä jatkaa Mirka...

Lapsi tuo leivän tullessaan

Kannanotto hyvinvointialueille 21.4.2022: LAPSI TUO LEIVÄN TULLESSAAN Terve väestörakenne on Suomen talouden ja hyvinvointivaltion perusta ja välttämätön edellytys. Väestörakenne on terve, kun syntyy vähintään 2,1 lasta / nainen. Syntyvyys Suomessa romahti alle uusiutumisrajan vuonna 1969. Kokonaishedelmällisyysluku on enää 1,46 lasta / nainen....

Vuosikokous 19.4.2022

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n vuosikokousAika: Maanantai 19.4.2022 klo 18Paikka: Teams-kokous verkossa. Linkin ja ohjeet kokoukseen liittymisestä saa ilmoittautumalla sähköpostitse: rfabritius@gmail.com. Vuosikokouskutsu on lähetetty jäsenille 9.4.2022. Jos et ole kuitenkaan saanut kutsua, ota yhteys puheenjohtajaan rfabritius@gmail.com....

Lausunto kotipalvelua koskevasta lakimuutoksesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 24.2.2022 Asia: HE 231/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksiLapsiperheiden Etujärjestö ry:n kirjallinen...

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen soveltaminen Suomessa

Kannanotto 20.11.2021: YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja sen soveltaminen Suomessa Lapsen oikeudet kiteytyvät YK:n yleiskokouksen 20.11.1989 hyväksymään lapsen oikeuksien sopimukseen¹. Sopimuksessa on annettu hallituksille ja muillekin toimijoille käsitys siitä, mitä lapsen oikeudet ovat ja kuinka niitä tulisi toteuttaa lainsäädännössä,...

Leskeneläkettä ei saa määräaikaistaa

Kannanotto 7.5.2021: Leskeneläkettä ei saa määräaikaistaaLapsiperheiden Etujärjestö ry ei kannata hallituksen esitystä leskeneläkkeen keston rajaamisesta 10 vuoteen ja järjestö vaatii, että leskeneläkkeen määräaikaistamisesta luovutaan. Nykyinen järjestelmä rajaa jo leskeneläkkeen ulkopuolelle työikäisiä leskiä ja tyypillisesti leskeneläkettä...

3+ perheiden asiat vaikuttamisen keskiöön

Lapsiperheiden Etujärjestö hyväksyi vuosikokouksessaan 19.4.2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 2021 – 2022 sekä valitsi hallituksen jäsenet. Uutena hallitukseen valittiin Kristiina Paju Somerolta. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Roberta Fabritius Mäntsälästä ja muina hallituksen jäseninä jatkavat Juhani Pekkola Kotkasta sekä...

Vuosikokous 19.4.2021

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokousAika: Maanantai 19.4.2021 klo 18Paikka: Teams-kokous verkossa. Linkin ja ohjeet kokoukseen liittymisestä saa ilmoittautumalla sähköpostitse: rfabritius@gmail.com.Vuosikokouskutsu on lähetetty jäsenille 9.4.2021. Jos et ole kuitenkaan saanut kutsua, ota yhteys puheenjohtajaan...

Lausunto perhevapaauudistuksesta

Lapsiperheiden Etujärjestö ry on antanut lausunnon koskien hallituksen esityksen luonnosta perhevapaiden uudistamisesta. Järjestö pitää hyvänä sitä, että hallituksen esityksen luonnos perhevapaiden uudistamisesta ei sisällä heikennyksiä kotihoidon tukeen ja, että siinä esitetään perhevapaiden käyttöön joustoa. Perhevapaiden hienoinen lisääminen on...

Lapsiperheille torjuntavoitto

Kannanotto 2.3.2021: Lapsiperheille torjuntavoittoLapsiperheiden Etujärjestö ry:n kannanotto kansalliseen lapsistrategiaan sekä esitettyyn perhevapaiden uudistukseen nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun lapsiperheiden tämänhetkisen sosioekonomisen tilanteen. Lapsistrategia ja perhevapaauudistus sisältävät hyviä tavoitteita, mutta niissä on myös...

Lapen kuntavaaliohjelma julkaistu

Tiedote 10.2.2021: LAPSI TUO LEIVÄN TULLESSAAN Terve väestörakenne on Suomen talouden ja hyvinvointivaltion perusta ja välttämätön edellytys. Väestörakenne on terve, kun syntyy vähintään 2,1 lasta / nainen. Syntyvyys Suomessa romahti alle uusiutumisrajan vuonna 1969 ja on enää 1,4 lasta / nainen. Lapsia syntyy vuosittain n. 46 000 kun terveen...

Lapsiperheille on taattava perusturva​

Kannanotto 11.1.2021 Lapsiperheille on taattava perusturva Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman tutkijatyöryhmän esitys kotihoidon tuen lakkauttamisesta (HS 6.1.2021) on lapsi- ja perhevastainen ja siten haitallinen yhteiskunnalle. Lasten ja perheiden hyvinvointinäkökulma loistaa poissaolollaan esityksestä, vaikka on hyvin tiedossa, että...

Lapset ovat tulevaisuutemme

Tiedote 5.5.2020: Lapset ovat tulevaisuutemmeLapsiperheiden Etujärjestö ry valitsi vuosikokouksessaan huhtikuun lopussa hallituksen puheenjohtajaksi Roberta Fabritiuksen Mäntsälästä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juhani Pekkola Kotkasta sekä Matti Sillanpää ja Päivi Tenhunen-Marttala Espoosta. Varajäseneksi valittiin Mirka Kupari...

Vuosikokous verkossa 25.4.2020

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokousVuosikokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostitse 15.4.2020. Jos et ole kuitenkaan saanut kutsua, ota yhteys puheenjohtajaan rfabritius@gmail.com. Aika: Lauantai 25.4.2020 klo 14Paikka: Lapen Discord-palvelin (linkki ja ohjeet kutsussa) Lapen säännöt (§10) mahdollistavat...

Kotona tehty työ näkyväksi ja eläkehyvitys lapsista

Kannanotto 3.3.2020: Kotityö BKT:seen ja eläkehyvitys lapsista äideille Tilastokeskuksen mukaan kansantalouden tilinpito on puutteellinen, koska siitä puuttuu kotityön osuus. Oikein arvioituna kotityö tuottaa BKT:stä kolmanneksen - vuosittain noin 100 miljardia euroa. Kansainvälinen työjärjestö ILO linjasi jo vuonna 2013, että palkaton työ tulee...

Lapsiperheille torjuntavoitto

Kannanotto 7.2.2020: Perheille torjuntavoitto Lapsiperheiden Etujärjestö ry on hyvillään siitä, että hallitus ei esitä perhevapaisiin ja kotihoidon tukeen heikennyksiä ja siitä, että perhevapaisiin lisätään joustoa. Järjestö on kuitenkin huolissaan siitä, että esitys on vanhempikeskeinen, eikä siinä näy syntyvyyttä merkittävästi edistäviä...

Vuosikokous Espoossa 27.4.2019

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokousAika: Lauantai 27.4.2019 klo 14Paikka: Helsingin Juhlamusiikkipalvelun kokoushuone, Kattilarinne 8, 02330 EspooKokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustellaan yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista perhepoliittisista asioista. Mikäli toiminta Lapessa kiinnostaa tai...

Tavoitteet hallituskaudelle 2019-2023

Suomalaisen yhteiskunnan jatkumo on hyvinvoivissa lapsiperheissä. Lapsiperheiden henkinen ja taloudellinen hyvinvointi sekä syntyvyyden edistäminen tulee nostaa keskiöön tulevassa hallitusohjelmassa. Suomalainen perhepolitiikka ei kannusta lasten saamiseen ja suomalaiset jäävät kauas omasta lapsitavoitteestaan. Perhepolitiikassa on kyse siitä,...

Lapset tekevät tulevaisuuden

Tiedote 15.5.2018: Lapset tekevät tulevaisuuden, mahdollistetaan lapsitoiveetLapsiperheiden Etujärjestö ry valitsi vuosikokouksessaan huhtikuun lopussa hallituksen puheenjohtajaksi Roberta Fabritiuksen Mäntsälästä. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Päivi Tenhunen-Marttala Espoosta, Matti Sillanpää Espoosta, Sanna Luomanmäki Oulusta, Juhani...

Uudet nettisivut avattu

Tervetuloa Lapen uudistuneille kotisivuille! Uudet sivut toimivat nyt paremmin myös älylaitteiden ruuduilla. Löydät sivuilta tietoa järjestömme toiminnasta ja tavoitteistamme ja voit liittyä jäseneksi täyttämällä jäseneksi liittymislomakkeen. Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä nettisivuista että toiminnastamme! ks. Yhteystiedot...

Vuosikokous Tampereella 21.4.2018

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2018 Aika: Lauantai 21.4.2018 klo 14Paikka: Rakennusliiton osasto 10:n kokoustila, Sorinkatu 4A, Tampere Ennen varsinaista vuosikokousta, klo 13 Lapen asiantuntijat pureutuvat ajankohtaisiin perhepoliittisiin aiheisiin. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Kokouksessa käsitellään...

Juhani Pekkola Väestöliiton hallitukseen

Lapsiperheiden Etujärjestön hallituksen jäsen, Juhani Pekkola, on valittu Väestöliiton hallitukseen! Juhani Pekkola on VTL, filosofie doktor, sosiologian dosentti, toimitusjohtaja Unext Oy ja tutkimusjohtaja emeritus. Hän on työurallaan virkamiehenä, tutkijana ja kehittäjänä sekä kunnallisten luottamustehtävien hoidossa perehtynyt monipuolisesti...

Yhdistyksen kuulumisia

Lapsiperheiden Etujärjestön uuden hallituksen toiminta käynnistyi kesäkuun alussa järjestäytymiskokouksen myötä. Kokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Roberta Fabritiuksen Mäntsälästä. Matti Sillanpää Espoosta jatkaa Väestöliiton edustajana ja Janne Kylli Espoosta Kelan Kanta-palvelun asiakasraadissa. Kuluttajaparlamenttiin ei tänä...

Tasarahamalli perhevapaauudistuksen pohjaksi

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n tavoitteena on, että Suomeen luodaan perhevapaamalli, joka tarjoaa perheille täyden valinnanmahdollisuuden päivähoitomuodon suhteen huomioimalla kussakin ikävaiheessa lapselle parhaiten sopivan hoitomuodon. Alle 3-vuotiaan kannalta paras päivähoitomuoto on koti tai kodinomainen, maksimissaan viiden lapsen suuruinen...

Lapsiperheiden ääni kuuluviin

Tiedote 2.5.2017: Lapsiperheiden ääni kuuluviinLapsiperheiden Etujärjestö ry valitsi uuden hallituksen 29.4.2017. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Mustonen Jyväskylästä. Muiksi jäseniksi valittiin Roberta Fabritius Mäntsälästä, Matti Sillanpää Espoosta, Ulla Savola Haapajärveltä, Mia Puolimatka Jyväskylästä ja Juhani Pekkola Kotkasta....

Vuosikokous Helsingissä 29.4.2017

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2017 Aika: Lauantai 29.4.2017 klo 16-18Paikka: Kirjasto 10:n kokoushuone, Elielinaukio 2G, 00100 Helsinki
 (Kokoushuone on Helsingin päärautatieaseman vieressä Postin yläpuolella toisessa kerroksessa olevan kirjaston yhteydessä. Kokoustilaan tullaan kirjastovirkailijoiden ohi, joten...

Puheenjohtajan terveiset

TOIMINTAA VUONNA 2016 Vuonna 2016 yhdistyksen toimintaa luonnehti toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vaikuttamistoiminnan rinnalla. Yhdistys on antanut ja antaa edelleen aktiiveille väylän lapsiperheiden kannalta tärkeiden asioiden ajamiselle. Vapaaehtoistoiminnan luonteeseen kuuluu, että elämäntilanteet ja niiden muutokset sallivat kodin...

Tasarahamalli - aidosti joustava vaihtoehto

Perhevapaiden ja varhaiskasvatuksen uudistaminen kiinnostaa juuri nyt monia yhteiskunnan toimijoita. Uusia malleja ovat esittäneet muun muassa puolueet, EK, SAK ja THL. Kaikissa malleissa luvataan lisää joustoa työ- ja perhe-elämään sekä lisää tasa-arvoa sukupuolten välille. Ikävä kyllä tasa-arvo vaikuttaa monissa malleissa enemmänkin tekosyyltä,...

Lapen hallituksen uusi kokoonpano

Lapen hallitukseen 2016 valittiin 16.4. vuosikokouksessa seuraavat henkilöt: Puheenjohtajaksi:Matti Sillanpää, Espoo Varsinaisiksi hallitusjäseniksi:Minna Mustonen, JyväskyläUlla Savola, HaapajärviMirka Kupari, SeinäjokiEeva Salakari, JoensuuElina Seitz, Salo Varajäseneksi:Tiina Tähtinen, Mikkeli Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan...

Vuosikokous Jyväskylässä 16.4.2016

Lapsiperheiden Etujärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous 2016Aika: Lauantai 16.4.2016 klo 14 alkaenPaikka: Perhekeskus Tourutupa, Tourukatu 25 D 49, 40100 JyväskyläKokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutoksia. Hallitus esittää vuosikokouksessa sääntömuutoksia seuraaviin pykäliin: §2. Tarkoitus ja toiminnan laatu§6....

Lapen tiedotusasioita

Syksy on kulunut nopeasti ja joulu kolkuttaa jo ovella. Ennen kuin Lapen hallitus keskittyy joulun valmisteluun ja rauhoittuu joulun viettoon, haluamme kiittää jäseniämme kuluneesta vuodesta ja tiedottaa muutamista ajankohtaisista asioista. Kuluttajaparlamentin toiminnasta/kannanotoista Lapsiperheiden Etujärjestö ry osallistui aktiivijäsenenä jo...

Lapen tiedotusasioita

Syksy on kulunut nopeasti ja joulu kolkuttaa jo ovella. Ennen kuin Lapen hallitus keskittyy joulun valmisteluun ja rauhoittuu joulun viettoon, haluamme kiittää jäseniämme kuluneesta vuodesta ja tiedottaa muutamista ajankohtaisista asioista. Kuluttajaparlamentin toiminnasta/kannanotoistaLapsiperheiden Etujärjestö ry osallistui aktiivijäsenenä jo...

Kysely lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta

Uudistuneen sosiaalihuoltolain yhtenä tavoitteena on parantaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä...