Lippu salkoon perheen kunniaksi

Koulujen outo kevät päättyi. Kesän riemukuoroon on aihetta liittää aivan erityinen ääni suomalaisen perheen kunniaksi, vaikka medialle koronamaailmanlopusta luopuminen näyttää olevan paikka paikoin hyvin vaikeaa.

Kansalaiset ovat lopen kyllästyneitä tähän. Me teimme sen, mikä poikkeusoloissa piti. Voisiko joku vaikka kiittää tai iloita?

Toukokuun puolivälissä julkaistiin selvitys siitä, kuinka korona-ajan etäkoulu on sujunut. Tutkimuskyselyyn vastasi noin 50 000 peruskoulun 1.– 9. -luokkalaista.

Vankka aineisto osoittaa, että lasten ja nuorten mielestä elämä sujunut erittäin hyvin. Mediassa uutiskynnys ei kuitenkaan juuri ylittynyt.

On ymmärrettävää, että etäkoulun aikana on oltu huolissaan esimerkiksi päihdeperheiden lapsista ja niin pitää ollakin, mutta miksi unohdetaan kertoa, miten vahva suomalainen perusperhe on? Meillä on hyvin koulutetut vanhemmat, joista suurin osa hoitaa lasten asiat hyvin – jos esimerkiksi työ ei vie kaikkia mehuja.

Koronakeväänä, kun perhe on ollut väistämättä ykkönen, suomalainen perhe on näyttänyt todellisen vahvuutensa: Koululaisista 35-55 prosenttia sanoo, ettei etäopetus ole aiheuttanut lainkaan ongelmia, riippuen kouluaineesta. Heistä 39 prosenttia on saanut vanhemmilta enemmän tukea kouluun kuin ennen ja vain 4 prosenttia vähemmän.

Reilu neljännes perheistä on tehnyt aiempaa enemmän kivoja asioita yhdessä.

Koululaiset ovat tunteneet itsensä myös aiempaa tärkeämmiksi perheenjäseniksi, sillä vanhempia on autettu kolmannes enemmän kuin ennen ja vain muutama prosentti on vähentänyt avun antamistaan.

Entä mitä koululaiset ovat vastanneet kysymykseen siitä, onko kotona ollut riitaa lasten ja aikuisten välillä. Noin joka kymmenes sanoo, että riitaa on ollut enemmän, mutta yli kolmanneksen mukaan riitaa on ollut vähemmän.

Millä muulla toimenpiteellä ikinä perheen sisällä olevia riitoja on saatu vähennettyä tämän verran. Kun ottaa huomioon perheiden haasteellisen ajan, tulos on vielä ällistyttävämpi!

Perheissä on jouduttu selviämään toimeentulo- ja terveyshuolista, lasten koulunkäynnistä ja hoidosta, ruuanlaitosta ja muusta samalla, kun on hoidettu omia töitä etänä. Siitä huolimatta perheissä on riidelty merkittävästi vähemmän, kuin tavallisesti!

Ehkäpä juuri siksi, että perheillä on kerrankin ollut yhteistä aikaa ja järkevää tekemistä keskenään.

Miksi tutkimuksen tekijät ja koko Suomi ei tuuleta kodin ja koulun upeaa tulosta? Tämä ei ollut vain pieni tutkimus monien joukossa, vaan 50 000 koululaisen kertomaa.

Suomalainen perhe ansaitsee lipun salkoon! Vedetään se sinne viimeistään juhannuksena ja tästä eteenpäin joka vuosi vaikka YK:n kansainvälisenä Perheiden Päivänä 15.5.!


Päivi Tenhunen-Marttala
varapuheenjohtaja
Lapsiperheiden Etujärjestö ry

Pia Penttala
psykoterapeutti
tunnettu myös Suomen Supernannyna


Mielipidekirjoitus on julkaistu 9.6.2020 Lapin Kansassa ja 10.6. Aamulehdessä.